Klimaatactieplan

Vilvoorde naar een duurzame stad

Reeds 6 459 Europese steden en gemeenten ondertekenden het Convenant of Mayors (burgemeestersconvenant) met als doel het opstellen van een klimaatplan voor de eigen problematiek én samen met lokale bedrijven, handelaars, middenveldorganisaties en burgers.

Vilvoorde ondertekende op 25 juni 2014 haar burgemeestersconvenant en deed voor de opmaak van haar klimaatactieplan beroep op het studiebureau Futureproofed/Tri.zone. Uit de 3 participatietrajecten die werden opgestart (interne stadsdiensten, burgers en pioniers) werden 36 maatregelen geformuleerd en berekend die moeten zorgen voor een CO2-reductie van 22,5%. Naast een gedetailleerde beschrijving van deze maatregelen en de acties en ideeën die deze maatregelen moeten ondersteunen, kan je in het klimaatactieplan ook de nulmeting, de visie en strategie voor 2030/2050 en het participatietraject terugvinden.

De 36 maatregelen maken duidelijk dat stad Vilvoorde voor grote uitdagingen wordt gesteld. Zonder een doorgedreven energierenovatie van een belangrijk deel van het gebouwenpatrimonium en zonder een belangrijke aanpassing van de mobiliteit is de 20% doelstelling tegen 2020 moeilijk haalbaar.