Lokaal beleidsplan alcohol en andere drugs

Een drugvrije maatschappij is een utopie, maar Vilvoorde wil streven naar een ‘drugsarme’ stad waar de negatieve gevolgen van gebruik op een efficiënte manier worden aangepakt en dit in een zo snel mogelijk stadium om de stad veilig en leefbaar te houden voor zowel gebruikers als niet-gebruikers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het drugwerkveld en de drugrealiteit, zodat de stad een aanvullend en lokaal beleid op poten kan zetten. In dit beleidsplan worden de krijtlijnen opgenomen om een integrale en gecoördineerde aanpak van het alcohol- en drugfenomeen mogelijk te maken en in te zetten op het ontraden van druggebruik en het beperken van overlast gerelateerd aan de problematiek.