Lokaal beleidsplan alcohol en andere drugs

Een drugvrije maatschappij is een utopie, maar Vilvoorde wil streven naar een ‘drugsarme’ stad waar de negatieve gevolgen van gebruik op een efficiënte manier worden aangepakt en dit in een zo snel mogelijk stadium om de stad veilig en leefbaar te houden voor zowel gebruikers als niet-gebruikers. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het drugwerkveld en de drugrealiteit, zodat de stad een aanvullend en lokaal beleid op poten kan zetten. In dit beleidsplan worden de krijtlijnen opgenomen om een integrale en gecoördineerde aanpak van het alcohol- en drugfenomeen mogelijk te maken en in te zetten op het ontraden van druggebruik en het beperken van overlast gerelateerd aan de problematiek.

De doelstellingen voor het lokaal beleidsplan alcohol en andere drugs 2015-2017 zijn:

  1. De bevolking kennis rond het gebruik van legale en illegale middelen bijbrengen.
  2. Organisaties ondersteunen in het verantwoord omgaan met het drugthema.
  3. In samenwerking met relevante actoren een integrale en gecoördineerde aanpak van het lokale drugpreventiebeleid realiseren.
  4. Verminderen van de overlast die wordt veroorzaakt door het gebruik van legale en illegale middelen om zo de leefbaarheid en veiligheid te garanderen.
  5. Het aanbod en de toegang tot kwaliteitsvolle opvang, begeleiding en behandeling met problemen rond alcohol en andere drugs optimaliseren.
  6. Het drugpreventiebeleid van de stad evalueren op kwalitatieve gegevens en succesfactoren.