Woonbehoeftenplan

Het woonbehoefteplan (juni 2012) brengt de toekomstige ontwikkeling van de Vilvoordse bevolking in kaart. Deze studie werd besteld bij een extern studiebureau.

Waarom een eigen studie bestellen als je op internet gratis de officiële prognoses kan raadplegen?

  • Omdat onze studie prognoses maakt tot op wijkniveau. Dit kan interessant zijn voor onder andere de dienst onderwijs (planning scholen), wijkwerking, dienst jeugd (aantal kinderen per wijk per jaar), politie, enz….
  • Omdat de officiële prognoses op dat moment zeer sterk afweken van de Vilvoordse realiteit. Omdat onze studie ook de nieuwbouwprojecten (Watersite, …) verwerkt in de prognoses.

Wat is het resultaat? In 2012 waren we met 41 005. De prognose is dat we in 2022 met 47 042 Vilvoordenaars zijn. Tellen we er de toekomstige inwoners bij in de nieuwe wijken, dan eindigen we in 2022 met 50 776 Vilvoordenaars.

Zijn deze cijfers realistisch? Ja, we stellen vast dat er elk jaar ongeveer 500 Vilvoordenaars bijkomen. En begin 2015 heeft ook de Vlaamse Regering haar nieuwste prognoses bekend gemaakt: 46 776 Vilvoordenaars in 2022, 52 465 Vilvoordenaars in 2030. De nieuwbouwprojecten zijn hierbij niet in rekening gebracht.

Dienst huisvesting verzamelt elk najaar de meest recente gegevens rond de bevolkingsgroei. Bij verdere vragen kan je hen contacteren.


Het woonplan


Het woonplan brengt enkele kerncijfers rond de Vilvoorde bevolking in kaart. Elk jaar wordt een update opgemaakt van dit document, waardoor we jaar na jaar een vinger aan de pols houden van de evoluties in Vilvoorde. Deze documenten vloeien voort uit de oorspronkelijke woonbehoeftestudie in 2012.