Subsidies voor jeugdverenigingen

Elke erkende Vilvoordse jeugdvereniging kan beroep doen op een toelage voor de werking van de vereniging. Een vereniging kan slechts onder 1 noemer gesubsidieerd worden. Dit wil zeggen in de jeugd, culturele, sport of sociale sector. Indien een initiatief een afzonderlijke jeugdwerking heeft, dient er aangetoond te worden dat deze werking volledig autonoom werkt.

Jeugdverenigingen kunnen gesubsidieerd worden volgens drie categorieën:

  • Jeugdbeweging: werking gericht op de algehele en harmonische ontwikkeling van de leden. Er zijn minimum 2 activiteiten per maand. De leden zijn tussen 6 en 19 jaar.
  • Jeugdhuis: een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen en vorming kunnen volgen. Er is geen consumptieverplichting, de leden zijn tussen 16 en 26 jaar.
  • Jongerenbeweging: werkt op de verschillende domeinen van het jeugdvormingswerk. Het gaat om jongeren tussen 16 en 35 jaar. Politieke jongerenbewegingen zijn uitgesloten van subsidie.