Uitbating van een tennis- en padelinfrastructuur in sportstadion Drie Fonteinen te Vilvoorde

Stad Vilvoorde wenst een marktpartij te vinden voor de uitbating van een sportinfrastructuur gelegen in sportstadion Drie Fonteinen. Volgende doelstellingen worden daarbij nagestreefd:

  • Het opdrachtgevend bestuur ambieert de realisatie van een publiek toegankelijk project waar men kan tennissen en de padelsport beoefenen. Dit gebeurt zowel overdekt als in de open lucht.
  • Het project moet zeker ruimte bieden voor verschillende jeugdactiviteiten.

Deze concessie zal gelden voor een termijn van 9 jaar.

De precieze (rand)voorwaarden van de concessie zijn opgenomen in huidig bestek (zie bijlagen onderaan pagina).

Met de gekozen inschrijver zullen twee concessieovereenkomsten worden gesloten, enerzijds met het AG voor de padelterreinen, de cafetaria en de conciërgewoonst en anderzijds met de stad Vilvoorde voor de tennisterreinen. Door in te schrijven op huidige opdracht, verklaart de inschrijver zich uitdrukkelijk akkoord met deze contractuele bepalingen die van toepassing zullen zijn op de concessie.

Uiterste datum voor indiening van een offerte: 11 augustus 2020.

Meer informatie?


Dienst Vastgoed
Uitvoeringsdiensten site Asiat
Cyriel Buyssestraat 25
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 255 46 35