Naar inhoud

Leegstand en verkrotting

Deze gebouwen en woningen komen in aanmerking voor inventarisatie en heffing betreffende leegstand en verkrotting:

  • Ongeschikte en onbewoonbare woningen: een woning wordt ongeschikt/onbewoonbaar verklaard op basis van een woningonderzoek.
  • Verwaarloosde woningen: een gebouw is verwaarloosd als ze ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenzijde, vb. Loskomende gevelelementen, dichtgetimmerde gevelopeningen. Verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag.
  • Leegstaande woningen: een woning staat leeg als ze gedurende 1 jaar niet bewoond is. Een gebouw staat leeg als gedurende 1 jaar meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet gebruikt is.Wat is de heffing op leegstand van stad Vilvoorde?


  • Door langdurige leegstand verkeren heel wat woningen en gebouwen in Vlaanderen in slechte staat. Ook zorgt deze leegstand voor een druk op de woonmarkt.
  • Via de heffing op leegstaande woningen en gebouwen wil stad Vilvoorde de eigenaars ertoe aanzetten dergelijke panden weer beschikbaar te stellen op de woonmarkt.Wanneer wordt een woning/een gebouw aanschouwd als leegstaand?


  • Een woning staat leeg wanneer de woning een jaar lang niet effectief gebruikt wordt. Ook appartementen en individuele kamers die een aparte woonentiteit vormen vallen onder deze regel.
  • Een gebouw staat leeg wanneer gedurende een jaar meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het volledige pand niet effectief gebruikt wordt.

 

Contact

dienst huisvesting
tel. 02 255 47 20

Meer info