Naar inhoud

Bekendmaking reglementen en verordeningen

Hieronder vind je de tabel met de bekendmaking van de reglementen en verordeningen, met vermelding van de datum van bekendmaking. In de tabel kan je doorklikken naar de tekst van het reglement of de verordening.

 

Stelselmatig zullen deze bekendmakingen worden verwijderd van de website.

De integrale teksten van de reglementen en verordeningen zal je vanaf dan moeten raadplegen in de desbetreffende rubrieken: politieverordening en politiereglementen, belastingen en retributies, subsidiereglementen en andere reglementen. 

 

Overzicht


15.01.2018 - college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéstraat (Marius).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - De Boeckstraat (August).

22.12.2017 - gemeenteraad van 18 december 2017.
  » Belasting op de economische bedrijvigheid.
  » Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Tweede aanpassing.
  » Belasting op het afleveren van identiteitskaarten aan Belgen, van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen en van identiteitsstukken en -bewijzen aan kinderen beneden 12 jaar. Eerste aanpassing.
  » Retributiereglement inzake het gebruik van het cc Koningslo, het ruiterijcomplex en de infrastructuur in scholen en wijkcentra.
  » Reglement pop-ups in het kernwinkelgebied.
  » Reglement toekenning premies in het kernwinkelgebied.

21.12.2017 - college van burgemeester en schepenen van 11 december 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Mechelsesteenweg tussen Rooseveltlaan (Franklin) en N1.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Smitsstraat (Jacob).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Keelstraat.

11.12.2017 - gemeenteraad van 27 november 2017.
  » Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018.
  » Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2018.
  » Belasting op de bewaarplaatsen van voertuigen.
  » Belasting op het onderhouden en rein houden van het openbaar domein.
  » Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk.
  » Opheffing reglement voor de bezwarenprocedure bij fiscale geschillen.
  » Opheffing reglement belasting op het maken van reclame op de openbare weg.
  » Reglement houdende het opleggen van een projectlast bij grootschalige woonprojecten.

28.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 20 november 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Ravaartstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Steevoortstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Leuvensestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gewestwegen - Zone Brusselsesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Nijverheidsstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - wijk Centrum.

22.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 13 november 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Rooseveltlaan (Franklin).

14.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 6 november 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Trawoolstraat.

08.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Grimbergsesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Blaesenbergstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Steevoortstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vredestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Streekbaan.

24.10.2017 - gemeenteraad van 26 oktober 2017.
  » Vaststelling toewijzingsreglement en doelgroepenplan voor de verhuur van sociale huurwoningen. Tweede aanpassing.
  » Reglement houdende de voorwaarden voor de toewijzing van standplaatsen voor de straatverkoop 2018 - 2023.

24.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéstraat (Marius).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Medialaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Rondeweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Slachthuisplein en Slachthuisstraat.

16.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Drie Kastelenstraat.

09.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Tuchthuisstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Strombeeksesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vinkenlaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Groenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Grimbergsesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Chrysantenstraat.

03.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en gewestwegen - het afbakenen van de zone waarin het gebruik van de parkeerschijf verplicht is.

26.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 18 september 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en gewestwegen - het afbakenen van de zone waarin betalend parkeren van toepassing is.

19.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 11 september 2017.
  » Tijdelijke politieverordening tot voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de Spiegelstraat.

12.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Spiegelstraat.

06.09.2017 - gemeenteraad van 4 september 2017.
  » Goedkeuring van de schoolreglementen voor het stedelijk dagonderwijs voor het schooljaar 2017-2018.
  » Reglement tot erkenning van initiatieven.
  » Subsidiereglement voor jeugdverenigingen.
  » Subsidiereglement voor sportverenigingen.
  » Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.
  » Subsidiereglement voor seniorenverenigingen en sociale verenigingen.
  » Subsidiereglement voor bewonersinitiatieven.
  » Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking.
  » Reglement ter bevordering van mobiliteit van personen in armoede. Tweede aanpassing.
  » Reglement houdende de retributie op het parkeren.

05.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Hellingstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Pastoriestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Kerkstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vilvoordestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Spiegelstraat.

29.08.2017 - college van burgemeester en schepenen van 21 augustus 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Lindenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Memlingstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Nieuwstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Olmstraat.

09.08.2017 - college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Borghtstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Consciencestraat (Hendrik).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Mechelsesteenweg tussen Rooseveltlaan (Franklin) en N1.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Breemputstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Patrijzenstraat.

20.07.2017 - college van burgemeester en schepenen van 12 juli 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Klein Steenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vestenstraat.

28.06.2017 - gemeenteraad van 26 juni 2017.
  » Goedkeuring van het schoolreglement voor de stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs De VeSt voor het schooljaar 2017 - 2018.
  » Reglement houdende de retributie op het parkeren. Tweede aanpassing.

28.06.2017 - college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Aarschotsestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - de Bavaylei.

22.06.2017 - college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - wijk Centrum.

07.06.2017 - college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2017.
  » Tijdelijk aanvullend reglement naar aanleiding van het proefproject schoolstraat school De Lampion Peutie.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Oudstrijdersstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vilvoordestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Lindenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Kerkstraat.

01.06.2017 - gemeenteraad van 29 mei 2017.
  » Goedkeuring van het schoolreglement voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans voor het schooljaar 2017 - 2018.
  » Opcentiemen op de Vlaamse belasting ter bestrijding van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

26.04.2017 - gemeenteraad van 24 april 2017.
  » Goedkeuring van het subsidiereglement opwaardering woningen centrum.
  » Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen
  » Belastingreglement ter bestrijding van verwaarlozing van gebouwen en woningen.
  » Opcentiemen op de Vlaamse belasting ter bestrijding van ongeschikte en onbewoonbare woningen.
  » Retributiereglement inzake het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van nutsvoorzieningen. Periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
  » Belastingreglement houdende de exploitatie van taxidiensten en het verhuren van voertuigen met bestuurder. Eerste aanpassing.

18.04.2017 - college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Sobrystraat (Lode).

31.03.2017 - gemeenteraad van 27 maart 2017.
  » Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Eerste aanpassing.
  » Retributiereglement inzake het gebruik van de opnamestudio 'Urbanvil Studio'.

24.03.2017 - college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Consciencestraat (Hendrik).

15.03.2017 - college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Witherenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Buissetstraat (Xavier).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - d’Aubreméstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gewestwegen - Stationlei.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Schapulierstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Leuvensestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Leopoldstraat.

20.02.2017 - college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Rondeweg.

14.02.2017 - college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - zone Post.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Arsenaalstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Tinelstraat (Edgard).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéstraat (Marius).

06.02.2017 - college van burgemeester en schepenen van 30 januari 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - De Boeckstraat (August).

01.02.2017 - besluit van de burgemeester van 1 februari 2017.
  » Tijdelijk afsluiten van de Grote Markt voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden.

31.01.2017 - college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Minnemolenstraat.

24.01.2017 - gemeenteraad van 23 januari 2017.
  » Reglement betreffende foodtruckmarkten.
  » Belasting op het aanvragen van een omgevingsvergunning, het bouwen en verbouwen en de afgifte van stedenbouwkundige inlichtingen.

Contact

dienst secretarie
tel. 02 255 45 40