Naar inhoud

Bekendmaking reglementen en verordeningen

Hieronder vind je de tabel met de bekendmaking van de reglementen en verordeningen, met vermelding van de datum van bekendmaking. In de tabel kan je doorklikken naar de tekst van het reglement of de verordening.

 

Stelselmatig zullen deze bekendmakingen worden verwijderd van de website.

De integrale teksten van de reglementen en verordeningen zal je vanaf dan moeten raadplegen in de desbetreffende rubrieken: politieverordening en politiereglementen, belastingen en retributies, subsidiereglementen en andere reglementen.

 

Overzicht


19.09.2018 - college van burgemeester en schepenen van 17 september 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de strapdag voor stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs OASE op 21 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een reünie FC Broek in de Harensesteenweg op 6 oktober 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een proefproject voor het invoeren van een schoolstraat in de Gevaertstraat voor Sint-Jozefschool van 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019.

13.09.2018 - college van burgemeester en schepenen van 10 september 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de strapdag voor stedelijke basisschool Kinderkoppen en Heilig Hartschool op 21 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de autovrije zondag op zondag 16 september 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Damstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gewestwegen - Luchthavenlaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Strombeeksesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Beneluxlaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Kerkstraat.

06.09.2018 - college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een straatfeest in de Arendlaan op 8 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de opening van café Komilfoo in de Guldenschaapstraat op 13 oktober 2018. Vaststelling.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Slachthuisstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Nieuwstraat.

06.09.2018 - politiebesluit van de gouverneur van 17 augustus 2018.
  » Opheffingsbesluit verbod op verspilling water.

29.08.2018 - college van burgemeester en schepenen van 27 augustus 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de strapdag voor basisscholen De Biekorf en De Groene Planeet op 21 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van televisieopnames in de Olmstraat op 9 oktober 2018. Vaststelling.

29.08.2018 - college van burgemeester en schepenen van 20 augustus 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van septemberfeesten Peutie op 29 en 30 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een straatfeest in de Groenstraat op 1 september 2018. Vaststelling.

23.08.2018 - politiebesluit van de gouverneur van 22 augustus 2018.
  » Blauwalg - insteekdok van het Zeekanaal Brussel-Schelde.

22.08.2018 - college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Lotto Street Soccer in het Kanaalpark op 26 augustus 2018. Vaststelling.

14.08.2018 - college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het offerfeest in de Mechelsesteenweg op 21 of 22 augustus 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een straatfeest in de Spiegelstraat op 15 augustus 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het Hangarfeestje van De Snot-e-bellen in de Tuchthuisstraat op 15 augustus 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een straatfeest in de Rivierstraat op 2 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een buurtfeest in de Breemputstraat op 8 september 2018. Vaststelling.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéhof (Maurits).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Strombeeksesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Ledeganckstraat (Karel).

20.07.2018 - college van burgemeester en schepenen van 16 juli 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Twee Leeuwenweg.

17.07.2018 - college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van dringende rioleringswerken in de Albert I-laan ter hoogte van het Middelburgplein van 30 juli tot 31 augustus 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van wegenwerken in de Campionlei (Ferdinand). Verlenging.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van klachten over het parkeren in de Stationlei vanaf 9 juli tot het najaar van 2018. Vaststelling.

04.07.2018 - college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018.
  » Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van hijswerken aan de parking Forges de Clabecq op 12 juli 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van een bodemonderzoek aan de parking Kruitfabriek op 3 juli 2018. Vaststelling.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Tuchthuisstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Herlaerstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Trawoolstraat.

03.07.2018 - college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Vlaanderen Zingt op 1 juli 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een straatfeest in de Buitingstraat op 7 juli 2018. Vaststelling.

20.06.2018 - college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van SBS Belgium personeelsfeest op 22 juni 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Fire is Gold op 23 juni 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een straatfeest in de Damstraat op 26 augustus 2018. Vaststelling.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Viooltjesstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Portaelsplein.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéstraat (Marius).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vlaanderenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Consciencestraat (Hendrik).
  » Tijdelijke politieverordening naar aanleiding van onderhoudswerken aan de parking d’Aubremé op 19 juni 2018. Vaststelling.

20.06.2018 - gemeenteraad van 18 juni 2018.
  » Belastingreglement houdende de economische bedrijvigheid. Eerste aanpassing.
  » Aanpassen barema’s en bijdragen warme maaltijden.
  » Algemene politieverordening. Derde aanpassing.

13.06.2018 - college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van voetbal op groot scherm op het plein voor cc Het Bolwerk in de periode van 18 juni 2018 tot en met 15 juli 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het straatfeest Benoitstraat (Peter) op 1 juli 2018. Vaststelling.

12.06.2018 - college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2018.
  » Tijdelijke politieverordening perkeerverbod basisschool De Letterboom.

07.06.2018 - college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de aankomst van schoolbussen in de Rooseveltlaan (Franklin) op 8 juni 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Flavour Fair op 10 juni 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van straatfeest Breemputstraat op 23 juni 2018. Vaststelling.

06.06.2017 - besluit van de burgemeester van 4 juni 2018.
  » Tijdelijke politieverordening met betrekking tot de uitzendingen op groot scherm van het Wereldkampioenschap voetbal 2018 op het Bolwerkplein.

06.06.2018 - college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de kamelenkaravaan op 16 juni 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de Sunday Morning Classics op 30 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de rommelmarkt Koningslo op 26 augustus 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de avondshopping in de Leuvensestraat op 22 juni 2018. Vaststelling.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Toekomststraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Spuymolenstraat.

17.05.2018 - gemeenteraad van 14 mei 2018.
  » Vaststellen van de voorwaarden waaronder sommige personeelsleden kunnen belast worden met de inning van geringe dagontvangsten.
  » Vaststelling van de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van een provisie aan sommige personeelsleden.
  » Belastingreglement op het afleveren van identiteitskaarten aan Belgen, van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen en van identiteitsstukken en -bewijzen aan kinderen beneden 12 jaar. Aanpassing reglement.
  » Retributiereglement voor inschrijvingen schooljaar 2018 - 2019 in stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels.
  » Retributiereglement voor inschrijvingen schooljaar 2018 - 2019 in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans.
  » Retributiereglement administratiekosten voor de invordering van niet-fiscale en fiscale ontvangsten.

16.05.2018 - college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de Sunday Morning Classics op 27 mei 2018.

03.05.2018 - college van burgemeester en schepenen van 30 april 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de strapdag voor stedelijke basisschool ‘t Groentje op 21 september 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een rioleringsdefect op de Brusselsesteenweg van 30 april 2018 tot 1 september 2019.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van mobiele recyclageparken op 18 en 19 juni 2018. Vaststelling.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Strombeeksesteenweg.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van transport met megatrailer van en naar cc Het Bolwerk op 4, 5 en 6 mei 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van wegenwerken in de Campionlei (Ferdinand). Vaststelling.

03.05.2018 - gemeenteraad van 19 maart 2018.
  » Tarieven voor opvang in het stedelijk onderwijs.

19.04.2018 - college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het toegankelijk evenement ‘200 jaar Jean Portaels’ op 18 mei 2018. Vaststelling.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de jaarmarkt en de Troostkermis van 20 april 2018 tot en met 1 mei 2018. Vaststelling.

11.04.2018 - college van burgemeester en schepenen van 9 april 2018.
  »

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van een proefproject voor het invoeren van een schoolstraat in de Ledeganckstraat (Karel) voor GO! Basisschool Klim-Op van 16 april 2018 tot en met 29 juni 2018.

  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van Houtem kermis van 13 april 2018 tot en met 15 april 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de buitenspeeldag op 18 april 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Bergstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Grote Markt.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Marktstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Peperstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Pootstraat (Karel Jan Frans).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Preckherstraat (Jean).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vinkenlaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - voetgangerszone handelscentrum.

29.03.2018 - college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2018.
  » Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het Vilvoords Waterfeest op 29 april 2018.

20.03.2018 - gemeenteraad van 19 maart 2018.
  » Reglement voor de toekenning van een premie ter ondersteuning van de technopreventieve beveiliging van woningen en beroepslokalen.
  » Reglement betreffende de uitbating van horecazaken, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.
  » Huishoudelijk reglement houdende het vissen in de stadsvijvers.
  » Retributiereglement houdende het vissen in de stadsvijvers.
  » Retributiereglement inzake het gebruik van de opnamestudio 'Urbanvil Studio'.

20.03.2018 - college van 12 maart 2018.
  »

Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en de gewestwegen - Hanssenslaan (Benoit).

  »

Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en de gewestwegen - Tulpenstraat.

  »

Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en de gewestwegen - Spiegelstraat

     

26.02.2018 - college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gewestwegen - Heldenplein.

22.02.2018 - gemeenteraad van 19 februari 2018.
  » 1) Intrekking van het besluit van 4 september 2017 houdende het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen. 2) Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.

30.01.2018 - college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Achterham.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Hellestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Kazernestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Reigerslaan.

25.01.2018 - gemeenteraad van 22 januari 2018.
  » Belastingreglement voor het ontbreken van parkeerplaatsen.
  » Belasting op het onderzoek van de aanvragen om internationale paspoorten en reisdocumenten voor niet-Belgen en hun aflevering.
  » Reglement op de feestcheques.

15.01.2018 - college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéstraat (Marius).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - De Boeckstraat (August).

22.12.2017 - gemeenteraad van 18 december 2017.
  » Belasting op de economische bedrijvigheid.
  » Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Tweede aanpassing.
  » Belasting op het afleveren van identiteitskaarten aan Belgen, van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen en van identiteitsstukken en -bewijzen aan kinderen beneden 12 jaar. Eerste aanpassing.
  » Retributiereglement inzake het gebruik van het cc Koningslo, het ruiterijcomplex en de infrastructuur in scholen en wijkcentra.
  » Reglement pop-ups in het kernwinkelgebied.
  » Reglement toekenning premies in het kernwinkelgebied.

21.12.2017 - college van burgemeester en schepenen van 11 december 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Mechelsesteenweg tussen Rooseveltlaan (Franklin) en N1.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Smitsstraat (Jacob).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Keelstraat.

11.12.2017 - gemeenteraad van 27 november 2017.
  » Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018.
  » Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2018.
  » Belasting op de bewaarplaatsen van voertuigen.
  » Belasting op het onderhouden en rein houden van het openbaar domein.
  » Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk.
  » Opheffing reglement voor de bezwarenprocedure bij fiscale geschillen.
  » Opheffing reglement belasting op het maken van reclame op de openbare weg.
  » Reglement houdende het opleggen van een projectlast bij grootschalige woonprojecten.

28.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 20 november 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Ravaartstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Steevoortstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Leuvensestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gewestwegen - Zone Brusselsesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Nijverheidsstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - wijk Centrum.

22.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 13 november 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Rooseveltlaan (Franklin).

14.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 6 november 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Trawoolstraat.

08.11.2017 - college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Grimbergsesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Blaesenbergstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Steevoortstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vredestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Streekbaan.

24.10.2017 - gemeenteraad van 26 oktober 2017.
  » Vaststelling toewijzingsreglement en doelgroepenplan voor de verhuur van sociale huurwoningen. Tweede aanpassing.
  » Reglement houdende de voorwaarden voor de toewijzing van standplaatsen voor de straatverkoop 2018 - 2023.

24.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Duchéstraat (Marius).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Medialaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Rondeweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Slachthuisplein en Slachthuisstraat.

16.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Drie Kastelenstraat.

09.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Tuchthuisstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Strombeeksesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vinkenlaan.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Groenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Grimbergsesteenweg.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Chrysantenstraat.

03.10.2017 - college van burgemeester en schepenen van 25 september 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en gewestwegen - het afbakenen van de zone waarin het gebruik van de parkeerschijf verplicht is.

26.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 18 september 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen en gewestwegen - het afbakenen van de zone waarin betalend parkeren van toepassing is.

19.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 11 september 2017.
  » Tijdelijke politieverordening tot voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de Spiegelstraat.

12.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Spiegelstraat.

06.09.2017 - gemeenteraad van 4 september 2017.
  » Goedkeuring van de schoolreglementen voor het stedelijk dagonderwijs voor het schooljaar 2017-2018.
  » Reglement tot erkenning van initiatieven.
  » Subsidiereglement voor jeugdverenigingen.
  » Subsidiereglement voor sportverenigingen.
  » Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.
  » Subsidiereglement voor seniorenverenigingen en sociale verenigingen.
  » Subsidiereglement voor bewonersinitiatieven.
  » Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking.
  » Reglement ter bevordering van mobiliteit van personen in armoede. Tweede aanpassing.
  » Reglement houdende de retributie op het parkeren.

05.09.2017 - college van burgemeester en schepenen van 28 augustus 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Hellingstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Pastoriestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Kerkstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Vilvoordestraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Spiegelstraat.

29.08.2017 - college van burgemeester en schepenen van 21 augustus 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Lindenstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Memlingstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Nieuwstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Olmstraat.

09.08.2017 - college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2017.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Borghtstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Consciencestraat (Hendrik).
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Mechelsesteenweg tussen Rooseveltlaan (Franklin) en N1.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Breemputstraat.
  » Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen - Patrijzenstraat.

Contact

dienst secretarie
tel. 02 255 45 40