Naar inhoud

Vrijwilligers bij de stad

Stad Vilvoorde maakt werk van een vrijwilligersbeleid. In deze rubriek vind je informatie terug als je als vrijwilliger voor stad Vilvoorde wil beginnen, zoals de informatieplicht, vacatures, enzovoort.

 

1. Algemene informatie


Waar staat stad Vilvoorde voor?

In 2012 sloeg de stad een nieuwe richting in en werd een citymarketingtraject opgesteld. Het meest visuele resultaat hiervan was het nieuwe logo en de slagzin "Stem af op Vilvoorde" is. Maar uit het traject distilleerde de stad ook haar missie en visie.

 

Onder welk juridisch statuut valt stad Vilvoorde?

Stad Vilvoorde is een openbaar bestuur.

 

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij de stad?

De stad heeft een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Ook vanuit de provincie is er een vrijwilligersverzekering voor verengingen. In geval van schade tijdens het werken als vrijwilliger moet u een aangifteformulier invullen en dit rechtstreeks opsturen naar Ethias. Dit aangifteformulier is hier onderaan in de lijst beschikbaar.

 

Krijg ik een vergoeding als vrijwilliger?

De contactpersoon van de dienst waar je als vrijwilliger werkt, brengt je op de hoogte van het feit of er al dan niet een vergoeding is en wat deze omvat.

 

Zijn er, naast het vervullen van het vrijwilligerswerk, andere zaken die van mij verwacht worden?

Er geldt een geheimhoudingsplicht - volgens artikel 458 van het Strafwetboek - die de vrijwilliger moet naleven; specifieke organisatiegebonden afspraken moeten ook opgesomd worden.

Art. 458. Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd tot vijfhonderd euro.

 

2. Zeven tips om te solliciteren


Hieronder vind je een overzicht van alle vacatures voor vrijwilligerswerk bij stad Vilvoorde en het OCMW. Je vond de vrijwilligersvacature van je dromen? Dan neem je best vlug contact met de betrokken dienst. Met deze 7 tips maak je alvast een goede indruk bij je eerste kennismaking per e-mail.

  1. Begin je e-mail origineel.
  2. Vermijd saaie uitdrukkingen. Uiteraard vind je de vacature interessant en wil je een uitdaging. Vertel liever wat jou drijft om te reageren, en wat je voor deze organisatie kan betekenen.
  3. Leg kort uit wat je engagement kan inhouden en wees eerlijk!
  4. Zijn er nog onduidelijkheden? Vraag meer uitleg of probeer een afspraak vast te leggen. Er gaat niets boven een persoonlijke kennismaking.
  5. Schrijf enthousiast maar overdrijf niet.
  6. Heb je ervaringen met meerwaarde, een portfolio op het web of een profiel op LinkedIn? Verwijs hiernaar.
  7. Verzorg je contactgegevens en taal.

Succes!

 

3. Stad Vilvoorde waardeert vrijwilligers!


Op dinsdag 19 december heeft stad Vilvoorde al haar vrijwilligers in de bloemetjes gezet voor de vele inspanningen die zij jaarlijks leveren.

 

Binnen de stadsdiensten en OCMW waren het afgelopen jaar meer dan zevenhonderd vrijwilligers actief die meer dan 30 000 uren vrijwilligerswerk hebben verricht. De stad kan dus rekenen op een grote groep mensen die actief zijn in de verschillende adviesraden, die als straatvrijwilligers mee helpen parken en buurten proper te houden, mensen die in scholen, rustoorden en lokale dienstencentra helpen, op de speelpleinen of het cultuurcentrum een handje toesteken, toeristen in de stad gidsen tot de mensen die de winteropvang bemannen, zodat niemand buiten moet slapen.

 

Omdat een stad niet kan draaien zonder al deze vrijwilligers, heeft het stadsbestuur de beslissing genomen deze mensen uitdrukkelijk te bedanken en in de bloemetjes te zetten. Alle vrijwilligers werden uitgenodigd in de Spiegeltent voor een hapje en een drankje en ze kregen ook nog een optreden van Filip Kowlier aangeboden.

 

Omdat dit waarderingsmoment door alle betrokkenen als erg positief werd onthaald, heeft het stadsbestuur beslist om hier een jaarlijks evenement van te maken.

 

Bekijk de foto’s hier: https://photos.app.goo.gl/Grk9SruS46q9Ewiz2.

 

4. Meer informatie over vrijwilligerswerk?


Wij geloven sterk in de talenten van mensen. Misschien heb je wel wat te bieden, maar weet je niet goed wat het beste bij je past. In dat geval kan je ook steeds contact opnemen met de deskundige vrijwilligers– en participatiebeleid van de stad.

 

Tijdens een intakegesprek bekijken we dan wat je kan en wil doen en zoeken we een plaats waar je met je talenten terechtkan. Ook andere vragen over vrijwilligerswerk kan je aan hem stellen. Je kan ook het formulier van het intakegesprek hier onder vinden en zelf invullen. Zo kan je het dan opsturen met de post of inscannen en doormailen naar hem.

 

In het digitale boekje ‘Slim Vrijwilligen" vinden vrijwilligers alle antwoorden op hun vragen in heldere taal.

 

Contactgegevens:

Deskundige vrijwilligers– en participatiebeleid Mark Borremans

E-mail: mark.borremans@vilvoorde.be

Tel.: 0499 518 623

Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde

 

Downloads

Contact

dienst preventie
tel. 02 255 79 90