Naar inhoud

Mobiliteitsplan

A. BELEIDSPLAN
1. Inleiding

1.1 Procedure mobiliteitsplan
1.2 De partners in het proces
1.3 De laatste fase, 'het beleidsplan'

2. Opbouw van een duurzaam mobiliteitsplan
In de tweede fase van het mobiliteitsplan – m.n. de synthesenota (opbouw van het plan) – werden voor Vilvoorde drie scenario’s uitgewerkt en geëvalueerd. Hierbij dient opgemerkt dat het laatste scenario een variant is van het scenario 2. Aan de hand van de evaluatie wordt een voorkeursscenario (beleidsscenario) gekozen. Dit houdt in dat dit scenario het best aansluit bij de principes en doelstellingen van ‘duurzame mobiliteit’.
Binnen dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de verschillende elementen die een afweging tussen de verschillende alternatieve scenario’s mogelijk heeft gemaakt en de onderbouwing van de keuze.

2.1 De scenario's kort samengevat
2.2 Beleidsopties en doelstellingen
2.3 Toetsingscriteria
2.4 Evaluatie scenario's
2.5 Selectie scenario duurzame mobiliteit

3. Opbouw van het beleidsplan Horizon 2010
Het opstellen van het beleidsplan met een tijdshorizon 2010 wordt volledig opgemaakt conform de richtlijnen inzake het opstellen van een mobiliteitsplan.

3.1 Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen         
3.2 Werkdomein B: Ontwikkeling verkeersnetwerken
          · 3.2.1 Het openbaar vervoer
          · 3.2.2 Het fietsverkeer
          · 3.2.3 Het voetgangersverkeer
          · 3.2.4 Het autoverkeer
          · 3.2.5 Het verkeersveiligheidsplan
          · 3.2.6 Het parkeerbeleid
3.3 Werkdomein C: Ondersteunende maatregelen
3.4 Werkdomein D: Samenhang tussen werkdomeinen A, B en C
3.5 Werkdomein E: Financiële raming 
3.6 Werkdomein F: Organisatie

4. Evaluatiemethode


B. OVERZICHT MAATREGELEN
Tabel 1: Overzicht actieprogramma werkdomein A: ruimtelijke ontwikkeling
Tabel 2: Overzicht actieprogramma werkdomein B1: openbaar vervoer
Tabel 3: Overzicht actieprogramma werkdomein B2: fietsvoorzieningen
Tabel 4: Overzicht actieprogramma werkdomein B3: beleidsplan voetgangersverkeer
Tabel 5: Overzicht actieprogramma werkdomein B4: beleidsplan autoverkeer
Tabel 6: Overzicht actieprogramma werkdomein B5: verkeersveiligheidsplan
Tabel 7: Overzicht actieprogramma werkdomein B6: parkeerbeleidsplan
Tabel 8: Overzicht actieprogramma werkdomein C1: vervoermanagement
Tabel 9: Overzicht actieprogramma werkdomein C2: financiële maatregelen
Tabel 10: Overzicht actieprogramma werkdomein C3: communicatie en informatieverschaffing
Tabel 11: Overzicht actieprogramma werkdomein C4: handhaving


C. KAARTEN
Kaart 1: Gewenste ruimtelijke structuur duurzame scenario's synthesenota
Kaart 2: Wegencategorisering duurzame scenario's synthesenota
Kaart 3: Gewenste ruimtelijke structuur
Kaart 4: Strategische projecten
Kaart 5: Regionaal openbaar vervoer: voorstel GEN
Kaart 6: Regionaal openbaar vervoer: voorstel BB-NET
Kaart 7: Regionaal openbaar vervoer: voorstel structuurschets zone Zaventem
Kaart 8: Visie m.b.t. lokaal openbaar vervoer
Kaart 9a: Functioneel fietsroutenetwerk
Kaart 9b: Recreatief fietsroutenetwerk
Kaart 10: Voetgangersverkeer
Kaart 11: Wegencategorisering
Kaart 12: Afbakening verblijfsgebieden en snelheidsregimes
Kaart 13: Maatregelen autoverkeer I.F.V. verkeersveiligheid -en leefbaarheid
Kaart 14: Verkeersafwikkeling en maatregelen zone Verbrande Brug - Maatregelen op korte termijn
Kaart 15: Verkeersafwikkeling en maatregelen zone Verbrande Brug - Maatregelen op middellange termijn
Kaart 16: Verkeersafwikkeling en maatregelen zone Verbrande Brug - maatregelen op lange termijn
Kaart 17: Huidig parkeerregime
Kaart 18: Parkeren op middellange tot lange termijn