Naar inhoud

Digitaal sociaal huis

Voor het Digitale Sociale Huis werken we samen met de website van de rechtenverkenner.

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie …;
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, …;
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid (gemeente).


 

Contact

dienst sociale zaken
tel. 02 255 79 20