Naar inhoud

Geboortepremie

Bij de geboorte of adoptie van een kind wordt een geboorte- of adoptiepremie toegekend van 25 euro en kan men een gratis geboorteboom planten.

 

Om deze premie te krijgen moet een van de ouders op de dag van de geboorte of adoptie ingeschreven zijn in Vilvoorde.

 

Bij een gebeurlijke miskraam na de zesde maand zwangerschap wordt de premie uitbetaald op voorlegging van een attest van de dokter. De premie wordt uitbetaald aan de moeder of aan de persoon die bewijst het kind ten laste te hebben.

 

De premie moet binnen de zes maand na de geboorte of adoptie worden aangevraagd, via onderstaand formulier.

 

De uitbetaling van de premie en het aanplanten van de geboortebomen zal slechts geschieden binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde gemeentebegroting.

 

De geboortebomen worden aangeplant in het najaar (oktober of november) van het jaar volgend op het geboortejaar van het kindje op een daartoe voorbestemde plaats op het grondgebied van Vilvoorde.


E-loket

  • FORM

    Aanvraag van een geboorte- of adoptiepremie en een geboorteboom

Contact

dienst sociale zaken
tel. 02 255 79 20

Meer info