Naar inhoud

Waterlopen

Als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van 3e categorie staat de stad Vilvoorde in voor het onderhoud van de Lobbeek en een gedeelte van de Broekgracht (Perkgracht).
Eveneens is de stad verantwoordelijk voor de baangrachten langsheen gemeentewegen.
De atlas van de waterlopen is in te kijken op dienst Beheer van de Wegen.


Watering der Barebeek
De watering van de Barebeek houdt zich bezig met het beheer van de waterhuishouding van de Barebeek en alle sloten en grachten die in de Barebeek uitmonden.
Als beheerder staat zij ook in voor het dagelijks onderhoud.
Haar bevoegdheid strekt zich vooral uit over de wijken Houtem en Peutie.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Provincie Vlaams-Brabant
Watering der Barebeek
Orchideeënlaan 19/1
1820 Steenokkerzeel
Tel.: 02 751 35 88
Fax: 02 751 93 72


Waterwegen en Zeekanalen NV
Deze NV staat in voor alles wat het kanaal (Willebroekse Vaart) en de Zenne aanbelangt.

Waterwegen en Zeekanalen NV
Oostdijk 10
2830 Willebroek
Tel.: 03 860 62 11
Fax: 03 886 21 98
Website: http://www.wenz.be


Intercommunale van de Woluwe
Staat in voor de afwatering van de Woluwebeek.

Intercommunale Maatschappij voor de sanering en de inrichting van de vallei van de Woluwe
Woluwelaan 125
1831 Machelen (Diegem)
Tel.: 02 720 82 60
Fax: 02 721 31 72

Provincie Vlaams-Brabant
De Provincie is beheerder van alle onbevaarbare waterlopen van 2e categorie:
  • Tangebeek
  • Trawoolbeek
  • Vondelgracht
  • Broekgracht (Perkgracht), resterend gedeelte
  • Kautesteenbeek
  • Plattesteenbeek
  • Barebeek
Provincie Vlaams-Brabant
directie infrastructuur
dienst waterlopen
Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel.: 016 26 75 62
Fax: 016 26 73 18


Hydrologisch InformatieCentrum
Het HIC van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap beheert een hydrologisch meetnet op de Vlaamse bevaarbare waterlopen. Elke 15 minuten wordt op meer dan 300 plaatsen het waterpeil, het debiet, en/of de neerslagintensiteit opgemeten.
De internetsite http://ww.lin.vlaanderen.be/awz/waterstanden/hydra publiceert deze hydrologische metingen online.

Meer informatie over de waterlopen vind je bij de dienst Beheer van de Wegen.