Projectsubsidies corona-initiatieven

PROJECTSUBSIDIE CORONA-INITIATIEVEN AANVRAGEN

Organiseer je deze zomer een corona-proof initiatief? Dan kan je een speciale projectsubsidie voor corona-initiatieven aanvragen. Check hieronder of je project aan de voorwaarden voldoet.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


Vilvoordse personen, verenigingen, vzw’s of bedrijven

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?


Je organiseert vóór 1 oktober 2020 een uitzonderlijk project dat voldoet aan de huidige richtlijnen rond corona.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?


  • Het project vindt plaats in Vilvoorde;
  • het project is publiek toegankelijk;
  • het project voldoet aan de huidige richtlijnen rond corona;
  • het project is erop gericht om mensen te verbinden.

Zijn er nog verplichtingen na het verkrijgen van de subsidie?


  • De steun van de stad Vilvoorde moet op alle publicaties en affiches rond het project zichtbaar zijn;
  • een afvaardiging van het stadsbestuur moet te allen tijde welkom zijn op het evenement of project.

Kan één project meerdere subsidies krijgen?


Neen, hetzelfde project kan niet in aanmerking komen voor andere projectsubsidies bij de stad. Bovendien kan éénzelfde project maximaal 1 keer per kalenderjaar gesubsidieerd worden. In totaal kan het maximaal 3 kalenderjaren aanspraak maken op een subsidie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?


Het subsidiebedrag is afhankelijk van enkele factoren, zoals de inkomsten en uitgaven van het project, en de mate waarin het project inzet op bepaalde prioriteiten, zoals ze weergegeven worden in de subsidiereglementen voor projectsubsidies.

Het subsidiebedrag kan niet hoger zijn dan 1 000 euro. Subsidies worden enkel uitgekeerd zolang het subsidiebudget toereikend is.

Wanneer moeten de subsidies aangevraagd worden?


Let op! Voor deze speciale projectsubsidies werken we met collectieve aanvraagdatums. Vraag je subsidie aan vóór zondag 26 juli 2020. Vermoedelijk volgt er een tweede aanvraagdatum in juli/augustus. Houd deze pagina in de gaten voor meer info.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?


Vul onderstaand aanvraagformulier in om de subsidie aan te vragen. Bereid je goed voor vooraleer je een subsidie aanvraagt: zorg ervoor dat je de volgende gegevens vlot kan invullen:

  • een korte omschrijving en eventuele eerdere activiteiten / projecten van de organisator;
  • een nauwkeurige omschrijving en motivering van het project met vermelding van de plaats, de datum en het tijdsverloop of de fasering van het project. Ga hierbij ook in op het doel, de doelgroep en de communicatie;
  • indien van toepassing: een overzicht van de partners en de samenwerking in het kader van het project;
  • een begroting van de inkomsten en de uitgaven.

Nadat je je aanvraag ingediend hebt, zal je binnen de 30 dagen een beslissing over je subsidieaanvraag ontvangen.