Publieke consultatie Geïntegreerd Beheerplan Drie Fonteinen, Klein Hoogveld, en Tangebeekbos

Voor de gebieden Drie Fonteinen, Klein Hoogveld en Tangebeekbos is een Geïntegreerd Beheerplan opgemaakt dat ingekeken kan worden op de de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het beheerplan beoogt om de natuurwaarden zoveel mogelijk te bewaren in hun huidige toestand en waar mogelijk uit te breiden. Verder wordt binnen het deelgebied Drie Fonteinen gestreefd naar de bewaring en waar mogelijk een opwaardering van het aanwezige bouwkundig en landschappelijk erfgoed. In dit deelgebied zal zowel de ecologische, economische, sociale en cultuurhistorische functie primeren. In de overige twee deelgebieden (Tangebeekbos en Klein Hoogveld) zal de ecologische functie in combinatie met de economische en recreatieve functie voorop staan.

Publieke consultatie

U kan de documenten van het Geïntegreerd Beheerplan inkijken via volgende link.

Het openbaar onderzoek loopt van 19 december 2022 tot 31 januari 2023.

Gedurende deze periode kan u opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk richten aan:

Agentschap voor Natuur en Bos - AVES
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
e-mail: aves.vbr.anb@vlaanderen.be