Rioleringswerken Aardebergstraat – Indringingsweg – Trassersweg

Aquafin bouwt de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater van de Aardebergstraat en de Trassersweg op te vangen. Het betreft riolerings- en wegeniswerken in de aangeduide zones.

In de rode zones wordt een nieuwe leiding voor afvalwater en een nieuwe leiding voor regenwater aangelegd.

Er komen 3 pompstations in de straat – aangeduid door zwarte sterren op het overzichtsplan – die het vuile water zullen oppompen naar de riolering in de Streekbaan via een persleiding (dit zijn de blauwe lijnen op overzichtsplan).

Voortgang van het project

De werken worden begin 2019 afgerond. De pompstations worden eind januari in gebruik genomen.

Toekomst van het project

In 2018 gebeurde de aanleg van de nieuwe riolering en herstel van de wegenis in de Aardebergstraat en de Trassersweg. Daarna volgen de aanleg van persleidingen in de Indringingsweg en Streekbaan die het vuile water vanaf de pompstations naar de riolering in de Streekbaan loodsen. De riolering in de Streekbaan is aangesloten op het zuiveringsstation van Grimbergen. Tot slot worden zowel in Aardebergstraat als de Trassersweg afkoppelingswerken op het privé van de bewoners uitgevoerd.

De aannemer contacteert de bewoners hierover enkele dagen voor aanvang van deze laatste werken.