Rooseveltlaan (Franklin)

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Aannemer

Fluvius, De Watergroep en Proximus

Uitvoeringstermijn

De uitvoering van de voorbereidende nutswerken loopt van eind augustus 2018 tot begin 2019. In de loop van 2019 begint de eigenlijke heraanleg. 

Omschrijving

In 2019 plant stad Vilvoorde de heraanleg van de randen van de Rooseveltlaan (Franklin). De belangrijkste aanleiding voor deze heraanleg is het verbeteren van de verkeersveiligheid en meer specifiek de fietsinfrastructuur. Naar aanloop van deze nieuwe infrastructuur worden in 2018/2019 belangrijke, voorbereidende nutswerken uitgevoerd.

De laatste fase van de nutswerken zal plaatsvinden ter hoogte van de Mechelsestraat. Deze fase bevindt zich ter hoogte van het voetpad. Voor voetgangers wordt een omleiding voorzien. Deze nutswerken duren gemiddeld 3 weken, exclusief weerverlet.

De nieuwe huisaansluitingen voor water en elektriciteit worden begin 2019 uitgevoerd. Concreet plannen Fluvius, de Watergroep en Proximus vernieuwingen aan hun leidingen. De leidingen die vernieuwd dienen te worden, liggen in het voetpad of de parkeerstrook. 

Voorontwerp van de heraanleg

Het voorlopig ontwerp voorziet over de volledige lengte een verbreding van de voetpaden. Ter hoogte van de school en horecazaken zal het voetpad extra verbreed worden. Ook worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Zo vermindert het aantal kruisende bewegingen van de fietsers en verbetert de verkeersveiligheid.

De kopse kanten van de laan worden ingericht als verblijfs- en doorgangsruimte voor voetgangers en fietsers. Aan de zijde van de Mechelsesteenweg wordt de vrijgekomen ruimte ingezet als terraszone voor de horecazaken, andere zitgelegenheden, een waterelement dat verwijst naar de vroegere drinkplaats en ruimte voor sport. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) komt een grasvlakte tussen de bomen en ruimte voor spelaanleidingen.

Het studiebureau werkt deze voorlopige plannen verder uit en verwerkt de feedback van de verschillende overlegmomenten die eind 2018 hebben plaatsgevonden. Deze plannen worden binnenkort ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Mogelijke hinder

De straat kan tijdelijk worden afgesloten, indien er werken in het de parkeerstrook nodig zijn. Op deze manier kan er veilig en vlot doorgewerkt worden.

Indien de werken in het voetpad plaatsvinden, zal er parkeerverbod gelden ter hoogte van de werken maar blijft de rijweg toegankelijk.

Wanneer de nutsmaatschappijen ter hoogte van woningen werken uitvoeren, zullen zij de bewoners hierover met een brief op de hoogte stellen.