Sportsubsidies

Voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor sportsubsidies moet een sportclub erkend zijn als Vilvoordse sportvereniging. De jaarlijkse aanvraag voor erkenning met bijhorende bewijsstukken kan je via ons e-loket indienen.

Subsidie voor sportwerking

Erkende Vilvoordse sportverenigingen kunnen een werkingssubsidie ontvangen. De werkingssubsidie bestaat uit vier onderdelen:

  • een ledentoelage,
  • een kwaliteitstoelage, 
  • een organisatietoelagen, 
  • een toelage voor maatschappelijk engagement.

Deze subsidie wordt toegekend op basis van de werking van de club. 

Voor meer informatie over subsidies voor sportverenigingen kan je steeds terecht bij de dienst Sport.