Stad en OCMW Vilvoorde als 1 organisatie

Gepubliceerd op maandag 7 januari 2019 9 u.
Sinds 1 januari 2019 zijn in heel Vlaanderen de OCMW’s en de gemeentelijke diensten samen gegaan. Ook in Vilvoorde. Alle sociale dienstverlening kan je vanaf nu vinden in het Sociaal Huis in het administratief centrum Kursaal.

Waarom gaan OCMW en stad samen? In heel Vlaanderen zullen de OCMW’s en de gemeentelijke diensten op 1 januari 2019 samengaan. Op dat moment gaat het nieuw decreet Lokaal Bestuur in werking dat een maximale integratie van gemeente en OCMW nastreeft.

Het doel dat men met deze integratie beoogt is:

  1. Een maximaal geïntegreerd sociaal beleid realiseren.
  2. De gemeenteraad versterken door de verkozen gemeenteraad te laten instaan voor de belangrijke keuzes van het lokaal beleid, ook het sociaal beleid.
  3. Efficiëntiewinsten realiseren door het laten samengaan van OCMW- en gemeentelijke administratie.
  4. Een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid realiseren om de (sociale)dienstverlening toegankelijker te maken.

Aangezien de federale regelgeving nog voorziet dat bepaalde taken door het OCMW en niet door de gemeente wordt opgenomen blijft het OCMW als rechtspersoon wel bestaan.

Om tot een zo maximaal mogelijke integratie van OCMW en gemeente te komen voorziet het decreet Lokaal Bestuur in zowel een politiek bestuurlijke integratie als een ambtelijke integratie.

Politiek-bestuurlijke integratie

De samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn is identiek aan de samenstelling van de gemeenteraad. Dit betekent in de praktijk dat de gemeenteraadsleden door hun verkiezing als gemeenteraadslid, van rechtswege ook verkozen zijn als raadsleden van het OCMW.

Het college van burgemeester en schepenen is identiek aan het vast bureau van het OCMW. De gemeenteraadsleden dragen een burgemeester voor en kiezen uit hun midden de schepenen. Het aldus samengestelde college van burgemeester en schepenen vormt eveneens het vast bureau van het OCMW. Daarnaast duidt de OCMW-raad de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan. Aan dit comité heeft de bevoegdheid om te beslissen over de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Ambtelijke organisatie

De integratie van de diensten van de gemeente en het OCMW vertaald zich in een nieuwe eengemaakte organisatie met één gemeenschappelijke algemeen directeur en één gemeenschappelijke financieel directeur.

Wat betekent dit concreet in Vilvoorde?

Op 7 januari 2019 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Deze gemeenteraad = raad voor maatschappelijk welzijn. Ook tijdens deze installatievergadering wordt het nieuwe college van burgemeester en schepenen geïnstalleerd = vast bureau. 

In de gemeenteraadzitting van 18 juni 2018 werd de algemeen directeur (Vera Boudry) en de financieel directeur (Nele Deprez) voor de stad en het OCMW aangesteld.

De maatschappelijke zetel en het postadres van het OCMW verhuist vanaf 1 januari 2019 naar Grote Markt Z/N, 1800 Vilvoorde. U hoeft dus maar één adres meer te onthouden als je een brief wenst te schrijven naar de stad of het OCMW. Iedere Vilvoordenaar die sociale hulp nodig heeft kan nog altijd terecht bij de sociale dienst = Sociaal Huis, administratief centrum Kursaal, Kursaalstraat 40, 1800 Vilvoorde.

Je hoeft ook maar één telefoonnummer meer te onthouden als je naar stad of OCMW wil bellen. Stad en OCMW hebben vanaf 1 januari eenzelfde telefonisch contactpunt tel.: 02 255 45 11.

En als je liever contact neemt via e-mail dan kan dit via het mailadres info@vilvoorde.be