Buitengewoon stedelijk onderwijs

Lager buitengewoon onderwijs

Stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs Oase
de Bavaylei 130
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 255 47 93
E-mail: secretariaat.oase@sovilvoorde.be - directie.oase@sovilvoorde.be

Secundair buitengewoon onderwijs

Stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs de VeSt
Vestenstraat 14
1800 Vilvoorde
Tel.: 02 251 27 03
E-mail: directie.devest@sovilvoorde.be - secretariaat.devest@sovilvoorde.be