Stemmen als niet-Belg

Niet-Belgen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op de kiezerslijst zodat ze ook kunnen deelnemen aan

  • de Europese verkiezingen (voor niet-Belgen van binnen de EU),
  • de gemeenteraadsverkiezingen (zowel niet-Belgen van binnen als buiten de EU).