Subsidies voor culturele verenigingen

Via dit subsidiereglement kunnen socio-culturele verenigingen, erkend door stad Vilvoorde, werkingssubsidies aanvragen voor hun jaarlijkse werking. Het subsidiereglement vind je onderaan deze pagina terug. Elk jaar worden op basis van de werking van vorig jaar punten aan de leden, georganiseerde activiteiten, vormingen,enz toegekend. Dit formulier wordt elk jaar in januari automatisch opgestuurd naar alle erkende socio-culturele verenigingen. Op basis van het aantal punten worden de subsidies over alle erkende socio-culturele verenigingen verdeeld.

Subsidies kunnen slechts via één stedelijke dienst aangevraagd worden. Cumuleren van subsidies is niet mogelijk.

Verenigingen kunnen voor uitzonderlijke initiatieven bijkomende subsidies aanvragen bij de dienst Cultuur en Evenementen.