Subsidies voor integratie bevorderende activiteiten

Stad Vilvoorde steekt verenigingen die zich inzetten voor een verdraagzame, diverse samenleving een handje toe. Ontdek hier of jouw vereniging in aanmerking komt voor een van onze projectsubsidies.

Subsidie voor interculturele acties

Stad Vilvoorde wil in het kader van haar integratiebeleid zoveel mogelijk initiatieven ondersteunen die het intercultureel samenleven aanmoedigen. Daarom reikt de stad een projectsubsidie uit die verenigingen stimuleert om activiteiten te organiseren die de diversiteit in de stad vieren.

Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking

Het stadsbestuur wil de belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteitscampagnes en verdraagzaamheid vergroten. Daarom kunnen verenigingen die actief zijn op vlak van bewustmaking rond de oorzaken van armoede en onrechtvaardigheid in de wereld een werkingssubsidie aanvragen.

Subsidies aanvragen

Erkende Vilvoordse verenigingen kunnen deze subsidies aanvragen. Bezorg de subsidieaanvraag minstens zes weken voor de start van de activiteit aan de stad. De procedures vind je in de subsidiereglementen.