Subsidies voor sportverenigingen

WERKINGSSUBSIDIES VOOR EEN SPORTVERENIGING AANVRAGEN

Sportverenigingen kunnen via de dienst Vrije Tijd werkingssubsidies krijgen op voorwaarde dat ze erkend zijn als Vilvoordse vereniging.

De werkingssubsidie bestaat uit 4 verschillende componenten:

  • een ledentoelage,
  • een kwaliteitstoelage,
  • een organisatietoelagen,
  • een toelage voor maatschappelijk engagement.

Leden van een erkende sportvereniging komen daarnaast ook in aanmerking voor de terugbetaling van de sportkaderopleidingen die zij in kader van de clubwerking volgen. De aanvraag van terugbetaling dient hierbij te gebeuren via de sportvereniging waarbij de trainer actief is.