Tijdelijk Anders Bestemmen - Focquet-site

Sinds februari 2020 is stad Vilvoorde eigenaar van de site Focquet, gelegen op de Havenstraat 70-72 in Vilvoorde, gelegen in de wijk Broek.

Stad Vilvoorde wenst de site in afwachting van een definitieve herontwikkeling te verhuren voor een sportvoorziening met de noodzakelijke faciliteiten en eventuele nevenfuncties.

De volgende doelstellingen worden daarbij nagestreefd:

  • de herontwikkeling van de site is een katalysator voor het hele stadsvernieuwingsproject Broek, het pioniersproject dat mee moet zorgen dat de omgeving van de Havenstraat kleur krijgt en op de mentale map van de inwoners komt te staan;
  • stad Vilvoorde wil tegemoet komen aan de behoeften van de snelgroeiende stad waarbij de realisatie van gemeenschapsvoorzieningen en -functies centraal staat, zoals hier sportinfrastructuur.

Stad Vilvoorde beoogt om door middel van de projectomschrijving een huurder voor de site Focquet te vinden. De precieze (rand)voorwaarden zijn opgenomen in de projectomschrijving (zie bijlagen).

Het projectvoorstel moet uiterlijk op 28 juli om 15 uur worden ingediend.