Taxivergunning

VRAAG EEN VERGUNNING AAN

Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig.

Met deze vergunning kan men vier diensten naar keuze aanbieden:

  • Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
  • Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen.
  • Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
  • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

De taxitarieven voor de straattaxi’s worden vrij bepaald door de exploitant. Ze moeten wel duidelijk geafficheerd worden en werken via een app of taximeter.
Voor de standplaatstaxi’s worden de tarieven ook vrij bepaald door de exploitant en bij de machtigingsaanvraag meegedeeld aan het stadsbestuur. Standplaatstaxi’s dienen verplicht een taxilicht en taximeter te hebben.

Vanaf 1/1/2020 zijn er minimale emissienormen voor voertuigen ingeschreven als taxivoertuig:
Alle voorwaarden, inclusief de emissienormen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/taxi-soorten-en-voorwaarden.

De vergunning is geldig in heel het Vlaams gewest.

Aan de vergunning is een jaarlijkse retributie van 350 euro gekoppeld per voertuig (250 euro indien het voertuig voldoet aan een hogere minimale emissienorm)

De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via een online applicatie: online aanvragen.

Machtiging standplaatstaxi

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer geeft de keuze uit vier verschillende diensten, maar om te kunnen exploiteren als standplaatstaxi moet de exploitant bijkomend een machtiging aanvragen in elke gemeente waar hij gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen. In het geval van Vilvoorde dient er dus een bijkomende machtiging aangevraagd te worden om gebruik te maken van de taxistandplaatsen aan het station.

Aan de machtiging is een jaarlijkse retributie van 100 euro gekoppeld.

De machtiging moet aangevraagd worden in elke gemeente waar men gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via een online applicatie: online aanvragen.

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke taxichauffeur in het Vlaams gewest beschikken over een bestuurderspas, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige). Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een bestuurderspas:

  • Minstens 2 jaar een rijbewijs hebben,
  • Beschikken over een rijbewijs met geldige medische keuring,
  • Een toelating hebben voor het verrichten van arbeidsprestaties (enkel indien u een buitenlands staatsburger bent),
  • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
  • Voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader kunnen aantonen.

De bestuurderspas kost eenmalig 20 euro bij afgifte en is vijf jaar geldig.

De bestuurderspas moet aangevraagd worden in de gemeente waar de chauffeur gedomicilieerd is. Chauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via een online applicatie: online aanvragen.