Naar inhoud

Het Kanaalpark

Kanaalpark is, het eerste stadsvernieuwingsproject, vlakbij het stadscentrum in het Watersite gebied. In een nieuw aangelegde parkomgeving rond het voormalige Tuchthuis komen woningen, kantoren en allerlei voorzieningen.
Voor de realisatie werd een publiek-private samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stad Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal NV en TV partnerschip Watersteen (Virix).

In dit nieuwe stadsdeel komen verschillende functies, met als zwaartepunt wonen met ongeveer 500 nieuwe wooneenheden, maar ook socio-culturele functies, publieke functies, commerciële functies (horeca, dienstverlening, verblijfsaccommodaties, seminarieruimte, e.d.) en kantoorfuncties. Het resultaat wordt een mooi samenhangend geheel in een groene omgeving.

In cijfers:
  • 12 ha
  • +/- 93 675 m² te realiseren vloeroppervlakte
  • 86 675 m² nieuwbouw of +/- 500 woningen
  • 20 000 m² kantoren en diensten
  • 3 500 m² voor allerlei voorzieningen

Overzicht