Naar inhoud

Realisatie en financiering van het project

Voor de realisatie van het Kanaalpark werd een publiek - private samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stad Vilvoorde, Waterwegen en Zeekanaal NV en NV Watersteen Vilvoorde. De terreinen in dit gebied zijn eigendom van de stad Vilvoorde en Waterwegen en Zeekanaal NV. De overeenkomst met de private partner is daarom gebaseerd op twee erfpachtovereenkomsten en vervolgens verschillende financieringshuurovereenkomsten.

Het project werd in 2003 erkend door de Vlaamse regering als stadsvernieuwingsproject. De stad ontving in 2005 een subsidie van 2,6 miljoen euro. De stad gebruikte de subsidie voor de herlokalisering van de stadsdiensten en voor de aanleg van het publiek domein.

Voor de omgevingswerken onder de kanaalbrug kon de stad rekenen op subsidies van de Europese Unie. Via het EFRO- programma betaalt de Europese Unie 40% van de totale kosten terug. Het gaat om 1 miljoen euro.


logo'sDe omgevingsaanleg in het Kanaalpark is intussen zo goed als voltooid met een nieuw park ontsloten door met nieuwe straten en pleinen.

De Steenkaai is omgetoverd tot wandelboulevard met aanmeerplaatsen voor boten en een centraal plein.

De oude Zenne-arm werd ingericht als waterpartij waarlangs het fijn wandelen is.

De Vaartstraat is heraangelegd en verbindt het Kanaalpark met het hart van de stad: het stadhuis en de Grote Markt.

Onder de brug werd een publieke ruimte gerealiseerd voor rust, recreatie en sociale ontmoetingen. Vernieuwend is de niet voor de hand liggende locatie, namelijk onder een kanaalbrug waarop een drukke gewestweg ligt. Er werden sportvelden (o.a. basketbal- en voetbalterrein), een stedelijk plein en een parking aangelegd, hiervoor kon de stad rekenen op middelen uit het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling. Op de brugpijlers werden creatieve grafitti’s aangebracht in relatie met de stad.

Het historische tuchthuis werd grotendeels gerenoveerd en huisvest een hotel en socio- culturele verenigingen. Voor de laatste niet gerenoveerde vleugel zoekt de stad een publieke bestemming.

Aan de achterzijde van het voormalige tuchthuis werden nieuwbouwappartementen, de Tybeert, opgetrokken. Door hun vorm herinneren ze aan de contouren van het oorspronkelijke complex.

De Cantecleer is het eerste appartementsblok langs het kanaal, met 67 appartementen, horeca en kantoren. Wonen en recreëren aan het water is nu een realiteit.

Op de site zijn nog 4 braakliggende kavels voor nieuwbouwprojecten.