Naar inhoud

De plannen

1. Masterplan
In opdracht van de private partner TV Partnership Watersteen (Virix) werd in 2002 een masterplan opgemaakt voor de ontwikkeling van het gebied rond het Tuchthuisdoor een architectengroep bestaande uit ELD, STYFHALS &Partners en JNC. Dit gebeurde onder toezicht van de Vlaamse bouwmeester en het stedenbouwkundig bureau West 8.

Vilvoorde Watersite - Masterplan2. Inrichtingsplan
Op vraag van de jury stadsvernieuwing van de Vlaams Overheid in hat kader van een subsidieaanvraag stelde de stad het bureau KuiperCompagnons aan voor de opmaak van een gedetailleerd inrichtingsplan voor het gebied.
Tot op heden worden alle stedenbouwkundige aanvragen getoetst aan dit plan. De uitvoering wordt bewaakt door een kwaliteitskamer, samengesteld uit een aantal externe experten.

Vilvoorde Watersite - Inrichtingsplan3. Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Het resultaat van het inrichtingsplan vormde de basis voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, goedgekeurd in 2005.