Naar inhoud

Brownfieldconvenanten

Op 29 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering de 4 convenanten goed in het kader van de ontwikkeling van Watersite en meer in het bijzonder in het kader van het project De Molens.

De convenanten hebben betrekking op volgende sites:

 • De Molens (onderdeel van 4 Fonteinen – deelgebied De Molens)
  Het saneren en bouwrijp maken van de sites gelegen tussen autokeuring, Schaarbeeklei, Willem De Backerstraat- Sluisstraat en Zeekanaal in het kader van een integrale ontwikkeling zoals voorzien in het inrichtingsplan voor 4 Fonteinen.
 • Tessenderlo Chemie
  Om de mogelijkheid van herontwikkeling/herbestemming van een aantal deelzones in het projectgebied Watersite mogelijk te maken is de herlocalisatie van een aantal bedrijven buiten het projectgebied noodzakelijk. Daartoe is het belangrijk te beschikken over een aantal alternatieve locaties.
 • Novagora (in het zuidelijk deel van Watersite)
  Dit project betreft de herontwikkeling van de verlaten site Fabricom, ten zuiden van het viaduct van de R0. In het kader van dit project werden oude leegstaande gebouwen gesloopt waarna een bodemsaneringsproject werd uitgevoerd. Het betreft een oppervlakte van 18 013 m². Na een ruiloperatie met PSR werd de site eigendom van Novovil NV die hier een nieuwe activiteit zal trachten te ontplooien.
 • Mottay en Pissart (onderdeel van 4 Fonteinen – deelgebied De Vaert)
  Via integratie van sanering en herontwikkeling in een ruim herontwikkelingskader zal dit onderbenutte en vervuilde perceel met een oppervlakte van 5 250 m² een nieuwe bestemming krijgen als gebied voor wonen, recreatie en werken zoals voorzien in het inrichtingsplan voor 4 Fonteinen.