Naar inhoud

Tuchthuis

Blikvanger van het gebied is het voormalige Tuchthuis. Het Tuchthuis dateert uit 1779 en werd op vraag van de Staten van Brabant gebouwd op de plaats van de oude hertogelijke Burcht. Het werd de tweede ‘moderne’ gevangenis van het land, na Gent. Hygiëne, gezondheid, luchtventilatie en de opdeling van mannen en vrouwen waren belangrijke uitgangspunten. De architect van het geheel was de neoclassicistisch architect Laurent-Benoît Dewez.

Het Tuchthuis kende een bewogen geschiedenis en onderging in de loop van de vorige eeuw de meest ingrijpende beschadigingen. Het complex had zwaar te lijden onder een ontploffing op 31 mei 1919 van de buskruitfabriek Favier waarna grote delen van het complex werden afgebroken.
Een tweede afbraakgolf vond plaats rond 1950 en halveerde nogmaals het reeds gehalveerde complex. In 1980 kocht de stad het complex op en bracht er jaren haar stadsdiensten in onder.

Het Tuchthuis werd grotendeels gerenoveerd én geklasseerd als beschermd monument. Het gerenoveerde tuchthuis biedt onderdak aan socio-culturele verenigingen, kantoren, congresruimte en een hotel. De linker cellenvleugel zal weldra ook gerenoveerd worden. De stad wenst hier een culturele invulling aan te geven.