Naar inhoud

De plannen

1. Masterplan


PSR Brownfield Developers stelde in 2008 Lieven Achtergael Architecten en het Bureau Bas Smets als landschapsarchitect aan om een masterplan op te maken voor het gebied tussen autokeuring, Willem De Backerstraat, Schaarbeeklei en Zeekanaal (De Molens) en aansluitend voor het deel tussen Sluisstraat, Havenstraat, Zeekanaal en Zenne (De Vaert).

4fonteinen - Masterplan2. Het inrichtingsplan


Achtergael Architecten en Bureau Bas Smets werkten vervolgens het masterplan uit tot een gedetailleerd inrichtingsplan. Het inrichtingsplan definieert de basisprincipes met betrekking tot de bebouwde en onbebouwde ruimte, beeldkwaliteit, programma en ontsluiting.


3. Ruimtelijk Uitvoeringsplannen


Het inrichtingsplan voor het deel De Molens werd vervolgens vertaald in een eerste Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat werd goedgekeurd in 2012.
In een eerste fase gaat het enkel over het gebied tussen het terrein van de autokeuring, de Schaarbeeklei, de De Backerstraat (Willem) en het Zeekanaal (De Molens).
Nadat ook een publiek – private samenwerking is afgesloten voor het deel de Vaert, tussen Sluisstraat, Havenstraat, Zenne en Zeekanaal zal ook voor dit deelgebied een Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden opgemaakt.