Naar inhoud

Station en omgeving

logo vernieuwing stationsomgeving

Sinds begin 2016 zijn de werken aan en rond het station gestart. De aanpak omvat meerdere deelaspecten: de aanleg van een busterminal, de renovatie van de perrons en de bestaande onderdoorgang, met de bouw van een tweede onderdoorgang, de heraanleg van het stationsplein en extra fietsenstallingen.

 

De Lijn. Door de heraanleg werden de bussen van de rotonde verwijderd wat de doorstroming ervan ten goede komt en werd een fietspad voorzien. Meer comfort voor de reizigers, een vlottere doorstroming van alle verkeer in de stationsomgeving en een grotere veiligheid voor alle weggebruikers, zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

 

De NMBS investeert 20 miljoen in het station van Vilvoorde. De werken starten na de Kerstperiode met als eerste fase de aanleg van een tijdelijk autoparking voor de reizigers. Zo blijft de volledige parkeercapaciteit gewaarborgd. Daarna start de bouw van nieuw brede onderdoorgang. Deze is klaar midden 2019 en maakt met roltrappen en liften de perrons volledig toegankelijk voor reizigers met beperkte mobiliteit. Alle perrons krijgen lange luifels en behouden hun karakteristieke trappenkooien. Het volledige project is klaar eind 2020.

 

Voor de gebruikers staan expopanelen in het station die alle informatie verschaffen over de fasering van de projecten.

Overzicht