Naar inhoud

Station en omgeving

logo vernieuwing stationsomgeving

Sinds begin 2016 zijn de werken aan en rond het station gestart. De aanpak omvat meerdere deelaspecten: de aanleg van een busterminal, de renovatie van de perrons en de bestaande onderdoorgang, met de bouw van een tweede onderdoorgang, de heraanleg van het stationsplein en extra fietsenstallingen.

 

De Lijn. Door de heraanleg werden de bussen van de rotonde verwijderd wat de doorstroming ervan ten goede komt en werd een fietspad voorzien. Meer comfort voor de reizigers, een vlottere doorstroming van alle verkeer in de stationsomgeving en een grotere veiligheid voor alle weggebruikers, zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

 

Ook de NMBS vatte intussen hun werken aan voor de renovatie van de perrons en de bestaande onderdoorgang en de bouw van een tweede onderdoorgang – een project waarbij de NMBS 20 miljoen euro investeert. Een eerste stap was de aanleg van een tijdelijke autoparking voor de reizigers opdat de volledige parkeercapaciteit gewaarborgd bleef. Reizigers en omwonenden zagen in het begin weinig evolueren, maar dat veranderde bij de start van de bouw van de nieuwe brede onderdoorgang.

 

Momenteel wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het eerste deel van het perron 5/6 (kant Brussel). Ook de bouw van de nieuwe onderdoorgang vordert.

Van 20 tot 23 april 2018 wordt het eerste deel van de luifel op perron 1/2 afgebroken als voorbereiding voor de verder werken aan dit perron in mei-juni-juli 2018.

 

In september 2018 zullen de reizigers het eerste deel van perron 5/6 opnieuw kunnen gebruiken, waarna perron 3/4 (kant Brussel) vanaf dan wordt aangepakt. Dit perron zal opnieuw in gebruik genomen worden in de zomer van 2019. Vervolgens worden de renovatiewerken aan perron 1/2 (kant Brussel) uitgevoerd tot maart 2020.

 

In september 2020 zal de nieuwe reizigersonderdoorgang klaar zijn. Vanaf dan gaat de bestaande onderdoorgang, samen met het perron 1/2 (kant Antwerpen) buitendienst en start de renovatie van de beschermde trapkooi.

 

Bij het opmaken van de planning van de werken tracht de NMBS de klant altijd centraal te stellen. Om die reden worden er maximum drie sporen tegelijk uit dienst genomen om een normaal treinverkeer te kunnen garanderen en blijft het station altijd in dienst.

Overzicht