Naar inhoud

Station en omgeving

logo vernieuwing stationsomgeving

Sinds begin 2016 zijn de werken aan en rond het station gestart. De aanpak omvat meerdere deelaspecten: de aanleg van een busterminal, de renovatie van de perrons en de bestaande onderdoorgang, met de bouw van een tweede onderdoorgang, de heraanleg van het stationsplein en extra fietsenstallingen.

 

De Lijn. Door de heraanleg werden de bussen van de rotonde verwijderd wat de doorstroming ervan ten goede komt en werd een fietspad voorzien. Meer comfort voor de reizigers, een vlottere doorstroming van alle verkeer in de stationsomgeving en een grotere veiligheid voor alle weggebruikers, zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

 

Ook NMBS werkt aan de vernieuwing van de perrons en de bestaande onderdoorgang en de bouw van een tweede onderdoorgang – een project waarin de NMBS 20 miljoen euro investeert. Momenteel wordt perron 3/4 (kant Brussel) aangepakt. Dit perron zal opnieuw in gebruik genomen worden in de zomer van 2019. Vervolgens worden de renovatiewerken aan perron 1/2 (kant Brussel) uitgevoerd tot maart 2020.

 

In najaar 2020 zal de nieuwe reizigersonderdoorgang klaar zijn. Vanaf dan gaat de bestaande onderdoorgang, samen met het perron 1/2 buitendienst en start de renovatie van de beschermde trapkooien. In 2023 zullen alle werken voltooid zijn.

 

Bij het opmaken van de planning van de werken houdt NMBS maximaal rekening met de reizigers. Om die reden worden er maximum drie sporen tegelijk uit dienst genomen om een normaal treinverkeer te kunnen garanderen en blijft het station altijd in dienst.

Overzicht