Naar inhoud

Sociale economie

Het Vilvoords stadsbestuur heeft in de schoot van de Vilvoordse Lokale Werkwinkel het initiatief genomen om vijf zogenaamde buurtdiensten tot stand te brengen, namelijk:

  • P.W.O. Vilvoorde Sociale Werkplaats vzw “De Strijkwinkel”,
  • Vzw Vilvoords Zilverpunt,
  • Proper Werk PWA – VZW Dienstenbedrijf,
  • Fietspunt Vilvoorde,
  • MikstOrant

Ondertussen zijn deze buurtdiensten geëvolueerd naar Sociale Economie en/of Lokale Diensteneconomie.
Naast de diensten die deze organisaties bieden aan de inwoners van Vilvoorde, creëren zij duurzame werkgelegenheid voor mensen die langdurig werkloos zijn.
De doelgroepwerknemers worden in die mate begeleid, opgeleid en gecoacht op de werkvloer dat een aantal van hen kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Investeren in Sociale Economie en Lokale Diensteneconomie is investeren in de kwaliteit van het samenleven. In het overzicht vindt u alle sociale economie binnen Vilvoorde terug.

Overzicht