Naar inhoud

Openbare reinheid

HUISVUIL HOORT IN EEN REGLEMENTAIRE AFVALZAK, NIET IN EEN PUBLIEKE VUILNISBAK!


Sinds geruime tijd stellen wij met verontwaarding vast dat er massaal wordt gesluikstort in de publieke vuilnisbakken. Publieke vuilnisbakken zijn bedoeld voor klein verpakkingsafval dat ontstaat wanneer inwoners of bezoekers een snack eten op straat of een drankje nuttigen. Hierdoor belandt dit afval niet als zwerfvuil in het straatbeeld en wordt het mogelijk om een stad te creëren waar het proper is en aangenaam om te vertoeven. Ondanks het feit dat de opening van de publieke vuilnisbakken bewust klein gekozen is, maken sommige inwoners er een wedstrijd van om zoveel mogelijk kleine restafvalzakjes in deze publieke vuilnisbakken te dumpen. Dit is sluikstorten waarvoor bij betrapping zware geldboetes worden opgelegd. Bovendien betekent dit significant meer werklast voor de werknemers, die de vuilnisbakken ledigen en moeite ondervinden om deze overvolle, zware zakken te verwijderen. Het stadsbestuur verzoekt haar inwoners vriendelijk om mee te helpen om dit probleem op te lossen.

Overzicht