Naar inhoud

Bestuur en beleid

Missie en visie
Vilvoorde dient vanuit haar geografische ligging een verankering te zoeken in Vlaams-Brabant, Brussel en Vlaanderen. Zij zal dat bewerkstelligen vanuit 3 invalshoeken.
De stad dient een plaats in het nationale en internationale medialandschap te verwerven, met als inspirerend voorbeeld de gevestigde productiehuizen. Simultaan moet zij een moderne biotoop worden voor innovatieve bedrijven en kmo’s.
De stad heeft ongekende woonfaciliteiten aan te bieden die makkelijk te bereiken en betaalbaar zijn, in een veilige en groene omgeving liggen, en beschikken over voldoende aansluitende parkeermogelijkheden. Nieuwe projecten worden opgestart met het oog op het verbeteren van de sociale mix van haar inwoners en het tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar woonmogelijkheden.
Tenslotte wil Vilvoorde een echte centrumstad worden die uitpakt met een volwaardig aanbod aan shopping, cultuur, recreatie en onderwijs waarbij ze telkens haar troeven van gezellige en bruisende stad aan het water volop uitspeelt. Om deze missie tot een goed einde te brengen, gelooft Vilvoorde in het samenwerken met de omliggende steden. Zij zal zelf mee de stuwende kracht zijn achter een grensverleggend regioconcept.

Vilvoorde stoelt haar missie op drie speerpunten die er samen toe bijdragen dat Vilvoorde een gezellige toffe mediastad aan het water wordt.

  • Vilvoorde, gezellig aan het water. Vilvoorde is een bruisende levendige stad en heeft door haar ligging aan het Zeekanaal Brussel-Schelde een extra dimensie.
  • Vilvoorde, aangenaam wonen. Vilvoorde investeert sterk in een kwaliteitsvolle woonomgeving met een volwaardig woonaanbod en een gezonde mix.
  • Vilvoorde, innovatief economisch knooppunt. Vilvoorde is dankzij haar ligging een ideale vestigingsplaats voor ondernemingen en heeft met de talrijke mediabedrijven een belangrijke troef in handen. 

Overzicht