Naar inhoud

Levensweg

Bij de dienst burgerzaken kan u terecht voor heel wat attesten zoals deze van gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats, leven en nationaliteit.

U kan deze zelf komen ophalen tijdens onze openingsuren, of u kan ook iemand anders volmacht geven om dit in uw plaats te doen.

Bovendien zijn er heel wat attesten die u rechtstreeks kan downloaden uit het rijksregister via “mijn dossier” (link: https://mijndossier.rrn.fgov.be).

 

Klik hier voor meer info. 

Overzicht