Naar inhoud

Verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

 

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Gemeentelijke (lokale) verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
 2. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 5. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement

De provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen. Ook de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen.

 

De volgende verkiezingen zijn:

 • 14 oktober 2018:
  • Gemeentelijke verkiezingen
  • Provinciale verkiezingen
 • 26 mei 2019
  • Vlaamse verkiezingen
  • Federale verkiezingen
  • Europese verkiezingen

Niet-Belgen van binnen de Europese Unie hebben stemrecht en kunnen hun stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie hebben eveneens stemrecht en kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Overzicht