Naar inhoud

Klimaatactieplan

Vilvoorde, naar een duurzame stad

Reeds 6 459 Europese steden en gemeenten ondertekenden reeds het Covenant of Mayors (burgemeestersconvenant) met als doel het opstellen van een klimaatactieplan voor de eigen problematiek én samen met lokale bedrijven, handelaars, middenveldorganisaties en burgers. Vilvoorde ondertekende op 25 juni 2014 haar burgemeestersconvenant en deed voor de opmaak van haar klimaatactieplan beroep op het studiebureau Futureproofed/Tri.zone.

 

Uit de 3 participatietrajecten die werden opgestart ( interne stadsdiensten, burgers en pioniers) werden 36 maatregelen geformuleerd en berekend die moeten zorgen voor een CO2-reductie van 22,5%.

 

Naast een gedetailleerde beschrijving van deze maatregelen en de acties en ideeën die deze maatregelen moeten ondersteunen, kan je in het klimaatactieplan ook de nulmeting, de visie en strategie voor 2030/2050 en het participatietraject terugvinden.

 

Van klimaatactieplan naar concrete uitvoering

De 36 maatregelen maken duidelijk dat de stad Vilvoorde voor grote uitdagingen wordt gesteld. Zonder een doorgedreven energierenovatie van een belangrijk deel van het gebouwenpatrimonium en zonder een belangrijke aanpassing van de mobiliteit is de 20% doelstelling tegen 2020 moeilijk haalbaar.

 

De stad kan deze ambitie niet in zijn eentje waarmaken. De maatregelen worden geschat op een investering van €129 miljoen gespreid over 5 jaar. Daarvoor zijn de eigen financiële middelen ontoereikend en heeft de stad bijvoorbeeld niet de nodige impact om de noodzakelijke aanpassing van het Vlaams beleid inzake energierenovatie en mobiliteit door te duwen.

 

De stad zal dus verder moeten gaan in het bedenken van oplossingen voor complexe problemen en nog meer moeten samenwerken met burgers, bedrijven, financiers, belangenorganisaties, overheidsdiensten en scholen om die ambitie waar te maken. De aanleiding om dit te doen ligt in het besef dat we, omwille van de dreigende klimaatopwarming, de CO2-uitstoot moeten verlagen om onze toekomst te vrijwaren.

 

Echter, als we even verder kijken, dan gaat het niet alleen over CO2-reductie. In essentie gaat dit klimaatactieplan over de reële noden van de burgers van Vilvoorde: betaalbare energierekeningen, slimme mobiliteit, een aangename autoluwe buurt om te winkelen en te werken, een veilige buurt met een sterk sociaal netwerk… kortom, het gaat over het verzekeren en verbeteren van onze welvaart voor de toekomst.

 

En dat is meteen de grote opportuniteit van dit klimaatactieplan voor Vilvoorde. De sleutel hiervoor ligt in de integratie van dit plan in het huidig gevoerde beleid. Het klimaatactieplan kan als hefboom gebruikt worden om complexe problemen om te buigen tot kansen voor Vilvoorde. We stellen vast, zowel in eigen land als internationaal, dat die steden die de moed hebben om vanuit een duurzame visie hun uitdagingen aan te pakken dé aantrekkelijke steden worden van morgen voor onszelf en onze kinderen. Met dit klimaatactieplan is voor Vilvoorde alvast het startschot gegeven om deze opportuniteit te grijpen!

Overzicht