Naar inhoud

Reglementen en verordeningen

Reglementen en verordeningen zijn pas bindend als ze worden bekendgemaakt door de burgemeester.

Tot 1 januari 2014 gebeurde de bekendmaking door uithanging aan het stadhuis. Vanaf 1 januari 2014 moeten reglementen en verordeningen bekendgemaakt worden via de website van het stadsbestuur.

Bekendmakingen worden eveneens vermeld in een formeel register dat ter inzage ligt op de dienst secretarie, in het stadhuis. Dit register geldt als bewijs.

 

Hieronder vind je in de rubriek bekendmaking reglementen en verordeningen een tabel met de vermelding van datum van bekendmaking van de reglementen en verordeningen. In de tabel kan je doorklikken naar de tekst van het reglement of de verordening.

 

Stelselmatig zullen deze bekendmakingen worden verwijderd van de website.

De integrale teksten van de reglementen en verordeningen zal je vanaf dan moeten raadplegen in de desbetreffende rubrieken: politieverordening en politiereglementen, belastingen en retributies, subsidiereglementen en andere reglementen.

Overzicht