Thuiszorg

Stad Vilvoorde heeft een premie voor behoeftige Vilvoordse 65-plussers die hulp krijgen van een erkende thuiszorgdienst.

Onder de term ‘behoeftige’ wordt verstaan iedere persoon die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (voorkeursregeling) toegepast door de ziekenfondsen.

De tussenkomst bedraagt maximum 0,35 euro per uur prestatie met een jaarlijks maximum per gezin van 75 euro. De prestaties moeten geleverd zijn in het kader van bejaardenzorg met uitsluiting van o.a. poetshulp en waarvoor geen tussenkomst is via de zorgverzekering.

Deze tussenkomst wordt enkel verleend op voorlegging van documenten afgeleverd door de erkende diensten.

De aanvraag tot betaling moet ten laatste zes maanden na de prestatie ingediend worden bij het stadsbestuur.