Ontdek en geef uw mening over de toekomst van Asiat-Darse

Gepubliceerd op vrijdag 24 mei 2019 8.30 u.
Stad Vilvoorde wil samen met de Vilvoordenaars nadenken over een toekomst voor Asiat-Darse. Als eerste stap lanceert de stad hierom een participatieplatform.

Vilvoorde is een jonge en dynamische stad die blijft groeien. Maar de beschikbare ruimte is schaars. Daarom heeft de stad een ruimtelijk plan uitgewerkt onder de naam ‘Ons Vilvoorde Morgen’. Dit plan zal de stad nu samen met de inwoners verder uitwerken.

Een van de gebieden die enorme mogelijkheden biedt om aan de noden van de groeiende bevolking te voldoen is Asiat-Darse. Het is een zone van ruim 50ha in het noorden van Vilvoorde met de voormalige militaire site Asiat en Darse, het insteekdok. De meeste Vilvoordenaars kennen het gebied door de iconische koeltorens.

Door de unieke ligging wil de stad Asiat-Darse de komende jaren ontwikkelen tot een bloeiend nieuw stadsdeel met vooral nieuwe gemeenschapsvoorzieningen, niet in het minst voor kinderen en jongeren.

Om de burgers het gebied beter te laten kennen, opent Asiat deze zomer de deuren. Gedurende de zomermaanden kan iedere Vilvoordenaar het gebied (her)ontdekken en er vertoeven, spelen, sporten, picknicken, deelnemen aan workshops, evenementen of kampen.

Asait-Darse is echter ook een project op lange termijn en voor het ontwikkelen van dit gebied moeten ook plannen gemaakt worden. De stad wil hier graag de bevolking bij betrekken. Wat hebben we als Vilvoordenaar nodig, wat vinden we belangrijk voor dit gebied? Het zijn vragen waar de stad een antwoord op zoekt.

Via het digitale participatieplatform www.inspraakinvilvoorde.be/asiat-darse kunnen inwoners het proces volgen en feedback geven op de ontwerpdocumenten die later gebruikt zullen worden om de finale plannen te maken. Elke geïnteresseerde krijgt dus inzage in het beleid nog vóór het is gevormd en inspraak in wat morgen gebeurt met Asiat-Darse.

Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur, Barbara de Bakker kijkt positief uit naar het traject: “De finale visie rond het gebied van de Asiat-Darse zal bepalen wat de bestemming is voor dit gebied, wat er kan en wat niet kan. Vorig jaar heeft de stad zich samen met heel wat burgers verzet tegen de komst van een nieuwe logistieke speler op de groene Darse, dat bewijst dat de Vilvoordenaars zich betrokken voelen. Voortgaand op het stadsmakers-traject denk ik dat we een goede eerste stap hebben gezet om meer in dialoog te gaan over belangrijke stadsvernieuwingsprojecten als deze.”

Het online platform maakt deel uit van een breder participatietraject met dialoogtafels en infomomenten. Online actief zijn is een goede manier om bij het traject betrokken te blijven en ook “live” te kunnen deelnemen op scharniermomenten.

Toegang tot het online platform krijg je via een persoonlijke code. Flyers met code kan je ophalen in het stadhuis, de Bibliotheek, cc Het Bolwerk, de administratieve centra Mattenkot, Portaels en Kursaal en in de lokale dienstencentra Peutie, Kassei, Faubourg, De Meer en Den Dries.

Feedback geven kan volledig anoniem. De code genereert een anoniem profiel wat toelaat om doorheen het traject meermaals tussen te komen. Wie wil kan zich op het platform registeren.

Bezoek dus zeker de website, maak en beslis mee! Zo wordt ook jouw input een stukje van de grotere puzzel Asiat-Darse.