Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Afwijkingen in 2023

Afwijking wekelijkse rustdag

 • van maandag 2 tot zondag 8 januari 2023,
 • van maandag 9 tot zondag 15 januari 2023,
 • van maandag 1 tot zondag 7 mei 2023,
 • van maandag 29 mei tot zondag 4 juni 2023,
 • van maandag 26 juni tot zondag 2 juli 2023,
 • van maandag 3 tot zondag 9 juli 2023,
 • van maandag 10 tot zondag 16 juli 2023,
 • van maandag 25 september tot zondag 1 oktober 2023,
 • van maandag 30 oktober tot zondag 5 november 2023,
 • van maandag 20 tot zondag 26 november 2023,
 • van maandag 27 november tot zondag 3 december 2023,
 • van maandag 11 tot zondag 17 december 2023,
 • van maandag 18 tot zondag 24 december 2023.

Afwijking openingsuren

 • vrijdag 28 april: van 5 tot 24 uur (zone Troostkermis: Grote Markt + Rooseveltlaan (Franklin)
 • zaterdag 29 april: van 5 tot 24 uur (zone Troostkermis: Grote Markt + Rooseveltlaan (Franklin)
 • zondag 30 april: van 5 tot 24 uur (zone Troostkermis: Grote Markt + Rooseveltlaan (Franklin)
 • vrijdag 5 mei: van 5 tot 24 uur (zone Troostkermis: Grote Markt + Rooseveltlaan (Franklin)
 • zaterdag 6 mei: van 5 tot 24 uur (zone Troostkermis: Grote Markt + Rooseveltlaan (Franklin)
 • zondag 7 mei: van 5 tot 24 uur (zone Troostkermis: Grote Markt + Rooseveltlaan (Franklin)
 • vrijdag 23 juni 2023: van 5 tot 22 uur (volledig grondgebied).

.