Update sluiting stedelijk zwembad 't Zeepaardje

Gepubliceerd op dinsdag 5 februari 2019 14.30 u.
Met de gemeente Grimbergen werd een regeling vastgelegd waarbij Vilvoordenaars op vertoon van hun identiteitskaart individuele tickets kunnen verkrijgen voor het zwembad Pierebad aan het tarief van Grimbergen. Stad Vilvoorde legt het verschil per gebruiker bij.

De onderhoudswerken aan het differentieel stonden volledig los van de vernieuwing van de “relighting” die werd uitgevoerd tijdens de jaarlijks sluiting in de kerstvakantie. Bij de heropstart na de vervanging van het differentieel veroorzaakte de aannemer echter een overbelasting die alle elektronica op de kring trof: zekeringen, stuurmodules, programmatie, drivers en armaturen. 75% van de verlichting van het zwembad is hierdoor beschadigd. Het stadsbestuur zag zich hierdoor genoodzaakt het stedelijk zwembad tot nader orde te sluiten.

Een eerste expertise op 23 januari toonde aan dat de alle vervangen componenten brandschade hadden opgelopen door de overbelasting. Aangezien de installatie van de vernieuwde verlichting nog niet was opgeleverd op het moment van de schade, is de aannemer hiervan schadelijder in het dossier en zal een nieuwe expertise moeten plaatsvinden waar de verzekeringsexperten van alle betrokken partijen aanwezig zijn. Deze tweede expertise kan evenwel pas plaats vinden op 20 februari. Het stadsbestuur blijft aandringen om deze datum te vervroegen.

Rekening houdend met de voorlopig vastgelegde datum van expertise en de leverings- en plaatsingstermijn van de armaturen, is het stadsbestuur dan ook genoodzaakt het stedelijk zwembad nog minstens 10 weken te sluiten. Naast de beschadigde componenten dienen immers alle werkende componenten eveneens vervangen te worden om gevolgschade in de maanden erna uit te sluiten.
Tijdelijke tussentijdse oplossingen zoals de huur van verlichting op statieven, werden door het stadsbestuur bekeken en geëvalueerd, maar omwille van de chloorrijke omgeving en de veiligheid, niet haalbaar bevonden.

Het stadsbestuur beseft dat een maandenlange sluiting van het stedelijk zwembad aanzienlijke hinder vormt voor clubs, scholen en burgers. Daarom werd beslist dat abonnementen, tienbeurtenkaarten en meerbeurtenkaarten zwemmen en aquasport verlengd worden voor de volledige duurtijd van de sluiting.
Daarnaast werd met de omliggende gemeenten contact opgenomen om na te gaan of er beroep kan gedaan worden op andere zwembaden voor clubs en scholen. Jammer genoeg kunnen zij niet voor iedereen een oplossing bieden. Met de gemeente Grimbergen werd een regeling vastgelegd waarbij Vilvoordenaars op vertoon van hun identiteitskaart individuele tickets kunnen verkrijgen voor het zwembad Pierebad aan het tarief van Grimbergen. Stad Vilvoorde legt het verschil per gebruiker bij.

Schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati: “Het stadsbestuur betreurt deze situatie en beschouwt een langere sluiting van het zwembad als een ramp voor onze dienstverlening aan zwemclubs, scholen en andere gebruikers van ons zwembad; We doen er alles aan om het zwembad zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking te stellen. In afwachting willen we de clubs en de gebruikers maximaal bijspringen door een aantal maatregelen te voorzien om de zwemliefhebbers bij te staan.”.