Meewerken als vrijwilliger aan het Vaccinatiecentrum

Om alles in goede banen te leiden, is VC Bolwerk op zoek naar heel wat helpende handen met uiteenlopende profielen. Via verschillende kanalen kunnen vrijwilligers zich kandidaat stellen:

We zijn heel tevreden met de respons die we gekregen hebben. Momenteel hebben er zich intussen reeds meer dan 250 vrijwilligers aangemeld, bedankt hiervoor! We trachten hen allemaal in te zetten de volgende weken en maanden.

Wie zich na de paasvakantie aanmeldt wordt mee opgenomen op een reservelijst. We proberen eerst zoveel mogelijk de vrijwilligers in te zetten die zich voor de paasvakantie hebben geregistreerd. Pas in tweede instantie, als het nodig is, zullen we diegenen van op de reservelijst inzetten.

Je kan ook steeds terecht op www.laatjevaccineren.be voor algemene vragen rond de campagne.