Verblijfskaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aanvragen (Brexit)

Het Verenigd Koninkrijk heeft via de Brexit de Europese Unie verlaten. Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij, vanaf dat moment zijn onderdanen van het Verenigd Koninkrijk niet langer burgers van de Europese Unie. Als je, als onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of familielid van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk, in België wilt blijven zal je tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 een nieuwe verblijfsaanvraag moeten indienen.

Let op!

Je hebt al een brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie ontvangen om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. De nieuwe verblijfskaarten zullen echter ten vroegste vanaf eind januari beschikbaar zijn. Gelieve pas vanaf 1 februari 2021 een afspraak te maken voor de aanvraag van M-kaart of N-kaart.

Als je huidige verblijfskaart vervalt voor die datum kan je wel een afspraak maken voor een vervangend document.

Voor meer informatie over de verschillende procedures kan u terecht bij dienst burgerzaken of op de website van de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken.

Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende procedures die je kan volgen: