Verbreding voetpaden Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat

Er is geopperd om de voetpaden in de Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat te verbreden.

Voortgang van het project

Het voorstel om de voetpaden in de Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat te verbreden werd in 2018 door een studiebureau onderzocht. Deze studie wijst de mogelijkheden uit voor concrete ontwerpen.

Het voorontwerp werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen eind 2018.

Toekomst van het project

In het voorjaar 2019 zal een overlegmoment plaatsvinden voor de omwonenden.