Vergunning voor een nachtwinkel

VRAAG EEN VERGUNNING VOOR EEN NACHTWINKEL AAN

Als u een nachtwinkel wilt openen, heeft u een vestigingsvergunning en uitbatingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²;
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt;
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat.


Vestigingsvergunning


Voor het openen van een nieuwe nachtwinkel moet u een vestigingsvergunning hebben. U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Een vestigingsvergunning kan enkel afgeleverd worden in de Mercuriuszone en voor zover er zich nog geen gelijkaardige instelling binnen een straal van 700 meter bevindt.


Uitbatingsvergunning


Een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester is verplicht voor het uitbaten van een nachtwinkel. Zonder vestigingsvergunning wordt geen uitbatingsvergunning afgeleverd, uitgezonderd nachtwinkels die reeds bestonden vóór 2009. Deze nachtwinkels moeten enkel een uitbatingsvergunning aanvragen. Indien een bestaande nachtwinkel door een nieuwe uitbater wordt overgenomen, wordt dit beschouwd als een nieuwe nachtwinkel en is er altijd eerst een vestigingsvergunning vereist.

U dient uw aanvraag voor een uitbatingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen. De vergunning is 10 jaar geldig en dient op expliciete aanvraag te worden hernieuwd.

VRAAG EEN VERGUNNING VOOR EEN NACHTWINKEL AAN

Als u een nachtwinkel wilt openen, hebt u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de netto verkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” vermeld staat

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan hebt u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.