Vernieuwing stedelijke basisschool De Groene Planeet

In september 2021 diende de stad de bouwaanvraag in voor de nieuwe stedelijke basisschool De Groene Planeet en de nieuwe sporthal. Het nieuwe schoolgebouw komt op de locatie van de huidige sportballon en zal kleuter- en lagere school verbinden via een polyvalente eetzaal en overdekte speelplaats.

De buitenruimte zal uit 4 speelzones bestaan: de speelplaats van de lagere school, de speelplaats van de kleuterschool, de overdekte speelplaats en een speelweide. In de speelweide zal ook een buitenklas met zittreden te vinden zijn, net als speeltoestellen, een speelbos en een klim- en klauterparcours. Vooraleer de werken aan het nieuwe schoolgebouw van start gaan, wordt eerst de nieuwe, grotere, sporthal gebouwd.

Voorlopig wordt gepland om in februari 2022 de klassen te verhuizen naar tijdelijke containers. Eens die verhuis is afgerond, kan de afbraak van de bestaande gebouwen starten. Omwonenden en leerlingen en ouders zullen regelmatig geïnformeerd worden over de verschillende stappen van zodra de planning duidelijker is. Bijgevoegd kan u alvast een aantal veel gestelde vragen terugvinden voor meer informatie.

De nieuwe school en sporthal openen de deuren bij de start van het schooljaar 2023-2024.

Bijlagen