Vernieuwing stedelijke basisschool De Groene Planeet

In september 2021 diende de stad de bouwaanvraag in voor de nieuwe stedelijke basisschool De Groene Planeet en de nieuwe sporthal. Het nieuwe schoolgebouw komt op de locatie van de huidige sportballon en zal kleuter- en lagere school verbinden via een polyvalente eetzaal en overdekte speelplaats.

De buitenruimte zal uit 4 speelzones bestaan: de speelplaats van de lagere school, de speelplaats van de kleuterschool, de overdekte speelplaats en een speelweide. In de speelweide zal ook een buitenklas met zittreden te vinden zijn, net als speeltoestellen, een speelbos en een klim- en klauterparcours. Vooraleer de werken aan het nieuwe schoolgebouw van start gaan, wordt eerst de nieuwe, grotere, sporthal gebouwd.

Voorlopig wordt gepland om in februari 2022 de klassen te verhuizen naar tijdelijke containers. Eens die verhuis is afgerond, kan de afbraak van de bestaande school en sporthal starten. De nieuwe school en sporthal openen de deuren bij de start van het schooljaar 2023-2024.

Omwonenden, leerlingen en ouders zullen doorheen het project op regelmatige basis geïnformeerd worden over de verschillende stappen via infosessies en nieuwsbrieven. U kan de laatste update betreffende het project hier op de voet volgen.

Bijgevoegd kan u alvast een aantal veelgestelde vragen terugvinden voor meer informatie.

Bijlagen