Verweving

Vilvoorde kent heel wat bedrijven. Een groot deel van deze bedrijven zijn gevestigd in of nabij woonbuurten. We zien deze bedrijvigheid als een positieve kracht in onze stad en willen die kracht bijzetten. Dit is geen gemakkelijke opgave, want de ruimtelijke noden voor bedrijven kunnen in conflict staan met de ruimtelijke noden van inwoners of het landschap en de natuur. Om onze stad leefbaar en productief te houden moeten verschillende ruimtelijke functies op elkaar afgestemd worden. De stad moet ruimte hebben voor groen, biodiversiteit, recreatie, ambacht, productie, educatie, handel, …, mobiliteit, noem maar op.

Wij willen als stad inzetten op het verweven van wonen en werken om proactief te kunnen werken aan een synergie tussen bedrijven en buurten. Dit kan vaak door kleine ingrepen in manieren van organiseren, uitstraling, enzovoort. Wilt u als bedrijf meer weten over de manieren waarop u meer kan betekenen voor uw buren, wijk of stad? Neem dan zeker contact op met de verweefcoach die u in een verkennend gesprek kan bijstaan om de relatie met uw omgeving te verbeteren.