Zet het nieuwe jaar in zonder vuurwerk

Gepubliceerd op donderdag 26 december 2019 16.30 u.
Het eindejaar inzetten? Knal zonder vuurwerk. Zo bezorg je iedereen een feestelijke nacht.

Op donderdag 12 december lanceerde Netwerk Brandweer, het netwerk van de Vlaamse brandweer- en hulpverleningszones, de campagne #IkKnalZonderVuurwerk, met steun van VVSG en Dierenwelzijn Vlaanderen.

Met de campagne roepen ze iedereen op om na te denken over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk en geven 7 goede redenen om het niet te doen:

 1. Verboden*
  Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.
 2. Levensgevaarlijk
  Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.
 3. Risico op brand
  Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.
 4. Het zorgt voor dierenleed  
  Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.
 5. De hulpdiensten blijven beschikbaar 
  Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.
 6. Superongezond  
  De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.
 7. Gratis  
  Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk.

Het stadsbestuur van Vilvoorde steunt de doelstellingen zoals opgenomen in het decreet* en roept op om geen vuurwerk af te schieten. Had je plannen om toch zelf vuurwerk af te schieten? Dan kan dit enkel na aanvraag van een vergunning voor oudejaarsnacht en enkel die nacht tussen 23.45 en 00.30 uur. Aanvragen kunnen gericht worden tot het college van burgemeester en schepenen per post op het adres Grote Markt, 1800 Vilvoorde of per mail via info@vilvoorde.be.

* Het decreet gebruik vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen bepaalt: "Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. In afwijking van het eerste lid kan de gemeente voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of carbuurkanonnen af te vuren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van die toestemming.